กทม. ควัน ฝุ่นละออง หมอก โรคเสี่ยง

เฝ้าระวัง 4 โรคเสี่ยง หลังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน

Home / ข่าวทั่วไป / เฝ้าระวัง 4 โรคเสี่ยง หลังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
เฝ้าระวัง 4 โรคเสี่ยง หลังพบค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน แนะ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ป้องกันฝุ่น

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวเรื่องมาตรการป้องกันมลพิษและการดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วง ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่กำลังมีปัญหาอยู่ในขณะนี้ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในอากาศกรุงเทพฯและปริมณฑลมีค่าเกินมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุขได้สั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ฝุ่นละออง

รวมถึงเฝ้าระวังประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบฝุ่นละออง จนอาจเกิดโรคในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรงหรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือการเสียชีวิตขณะที่โรคไข้หวัด ใหญ่มีแนวโน้มลดลงส่วนโรคปอดอักเสบมีแนวโน้มคงที่

ทางด้านของนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมควบคุมมลพิษได้มีการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังสถานการณ์ของค่าฝุ่นละอองพร้อมทั้งแจ้งเตือน และแจ้งข้อแนะนำในการป้องกันผลกระทบจากฝุ่นละอองผ่านเว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษและสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุหลักมาจากยานพาหนะ พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือ กับประชาชนในการงดเผา และมาตรการบังคับใช้กฎหมายในการตั้งจุดตรวจจับรถควันดำ

ส่วนนางสุวรรณา จุ่งรุ่งเรือง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ระบุว่า การลดฝุ่นในพื้นที่ก่อสร้างในปี 2560 มีกว่า 100 โครงการที่ขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร ซึ่งทางโยธาเขตได้ออกตรวจพื้นที่มากขึ้นเพื่อแนะนำและกำชับให้ทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย และห้ามก่อสร้างในช่วงกลางคืนเพราะจะทำให้ฝุ่นตกค้างสะสมมารวมกับฝุ่นจากการจราจรในช่วงเช้า

ขณะที่ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้เสนอ 5 มาตรการ “หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด” ในการดูแลสุขภาพของประชาชน หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นละออง ไดัแก่ ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดป้องกันฝุ่น, ใช้หน้ากากป้องกันฝุ่น, เลี่ยงการออกกำลังกาย ทำงานกลางแจ้งเป็นเวลานาน และลดการใช้รถยนต์ รวมถึงการเผาขยะ พร้อมกันนี้ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังเสี่ยงโรคสำคัญ ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจ หลอดเลือดโรคเยื่อบุตาอักเสบ และโรคผิวหนัง ที่อาจเกิดจากฝุ่นละอองขนาดเล็กด้วย