มหาวิทยาลัยมหิดล โอลิมปิกวิชาการ

ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกโลก

Home / ข่าวทั่วไป / ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกโลก
ม.มหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 หวังสร้างเยาวชนรุ่นใหม่เป็นนักวิทยาศาสตร์สาขาโลกและอวกาศ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.), ร่วมแถลงความพร้อมการ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 (12th International Earth Science Olympiad : IESO 2018) ระหว่างวันที่ 8 –17 สิงหาคม 2561

รองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ เปิดเผยว่า การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ เกิดจากกลุ่มนักวิชาการที่มีความคิดและเชื่อว่าในทุกประเทศมีเยาวชนที่มีอัจฉริยะทางปัญญาอยู่เป็นจำนวนมาก และเป็นทรัพยากรบุคคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและของโลกร่วมกัน หากจัดให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีโอกาสมาพบกันและแข่งขันในด้านวิชาการจะเป็นการพัฒนาความสามารถพิเศษทางปัญญาของเยาวชนให้มีความสามารถยิ่งๆ ขึ้น ส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศในระยะยาว โดยครั้งนี้จะมีผู้เข้าแข่งขันกว่า 35 ประเทศ

มหาวิทยาลัยมหิดล,โอลิมปิกวิชาการ

ที่สำคัญการที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และยังจะกระให้ไทยมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศและสาขาที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและมีความทันสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ส่งผลให้ในอนาคตประเทศไทยจะได้มีนักธรณีวิทยานักวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศรุ่นใหม่ ที่มีความรู้ความสามารถในการศึกษา การวิจัย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโลกเพิ่มมากขึ้น

สำหรับการแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศนั้น เป็นหนึ่งใน 12 สาขาโอลิมปิกวิชาการ เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกที่เกาหลีใต้ ในปี พ.ศ.2550 โดยประเทศไทยได้เริ่มส่งคณะผู้แทนนักเรียนไทยระดับมัธยมปลายเข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกที่ไต้หวันในปี พ.ศ.2552 และได้ส่งคณะผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันทุกปีตั้งแต่นั้นมา ครั้งล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2560 ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรวม 9 ครั้ง นักเรียนไทยได้รับรางวัล ดังนี้ เหรียญทอง 5 เหรียญ เหรียญเงิน 16 เหรียญ เหรียญทองแดง 13 เหรียญ เกียรติคุณประกาศ 1 ใบ ได้รับคะแนนรวมสูงสุดของโลก 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดภาคทฤษฎี 1 ครั้ง ได้รับคะแนนสูงสุดส่วนวิชาดาราศาสตร์ 1 ครั้ง