ประท้วง ม็อบต้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้าถ่านหิน

ม็อบต้านโรงไฟฟ้ากระบี่-เทพา ประกาศยุติการชุมนุม

Home / ข่าวทั่วไป / ม็อบต้านโรงไฟฟ้ากระบี่-เทพา ประกาศยุติการชุมนุม
ม็อบโรงไฟฟ้าประกาศยุติการชุมนุม หลังทำ MOU กับ ก.พลังงาน ศึกษาผลกระทบเสร็จภายใน 9 เดือน หากไม่เหมาะยกเลิกทันที

เครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่-เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน ประกาศยุติการชุมนุมบริเวณหน้าองค์การสหประชาชาติสะพานมัฆวาน หลังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยให้กระทรวงพลังงานจัดทำรายงานประเมินผลกระทบถึงยุทธศาสตร์ว่าพื้นที่จังหวัดกระบี่ และอำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือไม่

โดยจะต้องทำโดยนักวิชาการที่มีความเป็นกลางและทั้งสองฝ่าย ยอมรับหากผลการศึกษาชี้ชัดว่าการ
สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่เหมาะสม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะต้องยุติการดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องทำรายงานให้แล้วเสร็จภายใน 9 เดือน นับตั้งแต่วันนี้ และขอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงานผล กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA. โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ฉบับใหม่ออกจากสำนักงานนโยบายและแผนการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายในสามวันนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ก็เพื่อยุติความขัดแย้งของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ในพื้นที่จังหวัดกระบี่และอำเภอเทพา รวมถึงสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพถึงการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งทันทีที่ยุติการชุมนุมกลุ่มผู้ชุมนุมและแกนนำก็เก็บข้าวของเดินทางกลับทันที