ข่าวINN หมอกควัน อากาศเป็นพิษ

พ่อเมืองตาก สั่งระดมพ่นน้ำ ลดปัญหาหมอกควัน

Home / ข่าวทั่วไป / พ่อเมืองตาก สั่งระดมพ่นน้ำ ลดปัญหาหมอกควัน
พ่อเมืองตาก สั่งปล่อยแถว ระดมพ่นน้ำ ล้างเมือง ฉีดน้ำขึ้นฟ้า เพิ่มความชื้นในอากาศ ลดปัญหาหมอกควัน และมลภาวะเป็นพิษ สร้างบรรยากาศให้ชุ่มชื้น

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก สั่งการให้ นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ “บิ๊กวัตร” นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับ พ.อ.อาสาฬหะ พูลสุวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 แม่สอด มอบหมายให้นายพัชรพล มั่นปาน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด เป็นประธานปล่อยแถวขบวนรถต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์-เครื่อง LUF 60-รถดับเพลิง-รถน้ำ เปิดการรณรงค์ทำความสะอาดในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อำเภอแม่สอด จ.ตาก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและลดมลพิษในอากาศไม่ให้ส่งผลกระทบและเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด และยังมีการฉีดน้ำขึ้นฟ้า พ่นละอองน้ำ สร้างความชุมชื้นในอากาศ ลดหมอกควันมลพิษ

โดยประสานรถน้ำทำความสะอาดล้างถนนจากหน่วยงานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหรราบที่ 14 แม่สอด ( ฉก.ร.14 ) แขวงทางหลวงตาก ที่ 2 แม่สอด- ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.)เขต 9 พิษณุโลก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ เทศบาลนครแม่สอด- องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ทุกแห่ง –เทศบาลตำบลทุกแห่ง ในพื้นที่ นำรถยนต์ต่อต้านวินาศกรรม พร้อมอุปกรณ์-เครื่อง LUF 60- รถฉีดน้ำ ความอัดแรงดันสูง รถดับเพลิง รถน้ำ จำนวน 14 คัน รวมทั้งได้แจ้งให้ อปท.ทุกแห่งจัดเตรียมรถน้ำทำความสะอาดล้างถนนทุกสาย เก็บเศษขยะ วัชพืช ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองให้ค่าปริมาณคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สร้างมลอากาศและบรรยากาศให้ชุ่มชื้น

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ พบว่า ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เริ่มมีปริมาณฝุ่นละออง ไมครอน (PM10) มากขึ้นจากค่ามาตรฐานที่ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จึงต้องมีการใช้น้ำล้างเมือง พ่นน้ำ ฉีดน้ำขึ้นฟ้า สร้างความชื้นในอากาศดังกล่าว