กำไล EM กำไลอิเล็กทรอนิกส์ ข่าวINN

1 มี.ค. เริ่มใช้กำไลข้อเท้า EM ติดตามตัว ผู้ต้องหา-จำเลย ที่ถูกปล่อยชั่วคราว

Home / ข่าวทั่วไป / 1 มี.ค. เริ่มใช้กำไลข้อเท้า EM ติดตามตัว ผู้ต้องหา-จำเลย ที่ถูกปล่อยชั่วคราว
ศาลยุติธรรม เริ่มใช้กำไล EM วันที่ 1 มี.ค.นี้ ติดตามตัวจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัว

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พร้อมด้วย นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและกรมคุมประพฤติ เพื่อนำมาใช้ในการสืบเสาะและพินิจจำเลยการสั่งให้ดำเนินการคุมความประพฤติ

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการรับไฟล์เอกสารระหว่างศาลยุติธรรมรวม 235 แห่ง เช่น ศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

พร้อมกันนี้ นายกำพล รุ่งรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ประจำสำนักประธานศาลฎีกา ได้อธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของบุคคลมาใช้ในการปล่อยชั่วคราวของศูนย์ควบคุม และติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวโดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring Center) หรือ ที่เรียกว่าอุปกรณ์ EM มาใช้แทนการวางเงินประกันกรณีผู้ต้องหาหรือจำเลยยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว

เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีในชั้นปล่อยชั่วคราว ทำให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่ายขึ้น โดยศาลยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลในการจัดซื้ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,000 ชิ้น และมอบให้กับศาลทั่วประเทศที่นำร่องไดัใช้งานจำนวน 23 ศาล โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมนี้