รัชกาลที่9 หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 ไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทย เปิดจองหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9

Home / ข่าวทั่วไป / ไปรษณีย์ไทย เปิดจองหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9
ไปรษณีย์ไทย เปิดจองหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 วันนี้ – 31 มีนาคม ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) เปิดให้บริการรับจองหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย ผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com ในราคาเล่มละ 115 บาท

กรณีรับด้วยตนเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และราคา 125 บาท กรณีจัดส่งตามที่อยู่ของผู้สั่งจองที่ระบุไว้ในใบสั่งจอง โดยไม่จำกัดจำนวนการจองต่อหนึ่งคน ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2561

สำหรับการรับหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 ผู้สั่งจองสามารถนำใบเสร็จรับเงินพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงเป็นหลักฐานในการติดต่อขอรับหนังสือธนบัตรฯ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ที่สั่งจองหรือตามที่ระบุไว้ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายหนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 หลังหักค่าใช้จ่าย จะสมทบเข้ามูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์