นายก ประมง ประยุทธ์ อาหารทะเล

นายกฯ จ่อลงพื้นที่สมุทรสาคร-เพชรบุรี ผลักดันศูนย์กลางอาหารทะเล เร่งแก้ประมง

Home / ข่าวทั่วไป / นายกฯ จ่อลงพื้นที่สมุทรสาคร-เพชรบุรี ผลักดันศูนย์กลางอาหารทะเล เร่งแก้ประมง
นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่สมุทสาคร เพชรบุรี ผลักดันศูนย์กลางอาหารทะเล เร่งแก้ประมง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง การลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และ จ.เพชรบุรี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคมนี้ เพื่อมุ่งเน้นการติดตามงานและพบปะประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ที่ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ โดยพื้นที่นี้มีต้นทุนทางการเกษตรและสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่สำคัญ รัฐบาลจึงจะส่งเสริมศักยภาพหลัก เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารทะเล (Hub of Seafood) โดยเฉพาะ จ.สมุทรสาคร นั้น เป็นแหล่งการค้าและกระจายสินค้าอาหารทะเลและประมงทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งจะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสร้างมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ จะได้ติดตามการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายและการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เช่น การติดตั้งระบบระบุตำแหน่งเรือประมงไทย (VMS) การควบคุมการแจ้งเข้า – ออกของเรือประมง ระบบฐานข้อมูลการสแกนม่านตาและการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า ขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปจัดทำทะเบียนประวัติที่ศูนย์ OSS ทั้ง 78 แห่งทั่วประเทศภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้

สำหรับการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย นายกรัฐมนตรีจะเป็นสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่การจัดที่ดินทำกิน ป่าสงวนแห่งชาติป่ายางหัก – เขาปุ้ม จ.เพชรบุรี เช่นเดียวกับทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลต้องการสร้างโอกาสให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียม ลดอุปสรรคในการทำมาหากิน และข้อพิพาทระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ