ซอยศรีนครินทร์ 55 ตลาด ป้าทุบรถ

ผลสอบชัดแล้ว! 5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต

Home / ข่าวทั่วไป / ผลสอบชัดแล้ว! 5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
สรุปแล้ว!  5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต พบ จนท.รัฐเอี่ยวกว่า 20 คน

นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล รองประธานสภากรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดตั้งตลาดในซอยศรีนครินทร์ 55 เปิดเผยหลังการประชุมสรุปผลการตรวจสอบการประกอบกิจการของตลาดทั้ง 5 แห่ง พบว่า ตลาดทั้งหมดไม่มีการขออนุญาตประกอบกิจการกับสำนักงานเขตประเวศอย่างถูกต้อง มีเพียงการขออนุญาตก่อสร้างอาคารเท่านั้น

ป้าทุบรถ, ซอยศรีนครินทร์ 55, ตลาด

เบื้องต้นพบข้าราชการที่มีอำนาจสั่งการเกี่ยวข้องในห้วงระยะเวลาที่เกิดเหตุ 6 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ผู้อำนวยการสำนักการโยธา 2 คน คือ นายจุมพล สำเภาพล ดำรงตำแหน่งปีพ.ศ. 2552-2554 และนายวินัย ลิ่มสกุล ดำรงตำแหน่งปี พ.ศ.2554-2556

ส่วนที่สองคือผู้อำนวยการเขตประเวศ 4 คน ที่ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย นายสมชาย ฉัตรสกุลเพ็ญ, นางอัจฉรา ห่อสมบัติ, นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า และคนปัจจุบัน คือ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ที่ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในห้วงเวลาที่เกิดเหตุรวมแล้วประมาณ 20 คน และจากการตรวจสอบที่ผ่านมา พบว่ามีบางช่วงที่มีการเรียกเก็บค่าปรับ บางช่วงก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้เก็บค่าปรับ โดยมีรายละเอียดทั้งหมดว่าใครดำเนินการปรับกี่ครั้ง หนักเบาเท่าใดบ้าง

ป้าทุบรถ, ซอยศรีนครินทร์ 55, ตลาด

ส่วนประเด็นที่ถกเถียงกันเรื่องของการจัดสรรที่ดิน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง แต่เบื้องต้นตามพรบ.ผังเมือง ระบุว่าพื้นที่บริเวณนั้นสามารถก่อสร้างอาคารพาณิชย์และจัดตั้งตลาดได้

หลังจากนี้จะส่งเอกสารการสรุปข้อเท็จจริง รวม 10 หน้า ให้พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาเอาผิดทางวินัยกับข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามขั้นตอนการตรวจสอบของข้าราชการ สามารถดำเนินการย้อนหลังกับผู้ที่พ้นตำแหน่งได้ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ป้าทุบรถ, ซอยศรีนครินทร์ 55, ตลาด