ข่าวสดวันนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศาลปกครอง เคท ครั้งพิบูลย์

ศาลปกครอง สั่งธรรมศาสตร์ รับ เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ข้ามเพศ เข้าทำงานใน 60 วัน 

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลปกครอง สั่งธรรมศาสตร์ รับ เคท ครั้งพิบูลย์ อาจารย์ข้ามเพศ เข้าทำงานใน 60 วัน 
ศาลปกครองกลางพิพากษาเพิกถอนคำสั่ง มธ. เลิกจ้าง ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ เป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ พร้อมสั่งให้มหาวิทยาลัยเรียกไปทำสัญญาภายใน 60 วัน

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (8 มี.ค. 2561) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาสั่งเพิกถอนคำสั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามที่  ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ หรือ ‘คทาวุธ ครั้งพิบูลย์’ หญิงข้ามเพศยื่นคำร้องฟ้องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ต่อศาลปกครอง ให้อนุมัติกลับเข้าเป็นอาจารย์  หลังศาลพิเคราะห์ว่า พฤติกรรมในการใช้โซเชียลมีเดียนั้น ไม่ได้เป็นการประพฤติที่ชั่วร้ายหรือส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัย และต้องเรียกผู้ฟ้องไปทำสัญญาภายใน 60 วัน

เคท ครั้งพิบูลย์, ศาลปกครอง, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ข่าวสดวันนี้

โดย ‘คทาวุธ ครั้งพิบูลย์’ ครูข้ามเพศคนดังกล่าว ระบุว่า ขอบคุณศาลปกครองซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยตรวจสอบการใช้อำนาจของหน่วยงานรัฐ ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า สิ่งที่ตนถูกกระทำเป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่เลวร้ายของคนที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกรณีเรื่องการจ้างงาน

อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ทำให้เห็นในวันนี้คือ ไม่อยากให้คนที่ถูกกระทำนิ่งเฉยในการถูกละเมิด ซึ่งยังมีองค์กรที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุน ในส่วนการฟ้องค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 363,000 บาท รวมถึงค่าเสียโอกาสเดือนละ 23,700 บาท นับถัดจากวันฟ้อง จนกว่าคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะอนุมัติ เนื่องจากศาลได้หยิบยกข้อมูลรายได้ของเคทมาพิจารณาในชั้นศาล ศาลจึงพิเคราะห์ว่าไม่ได้รับความเสียหาย

โดยกรณีดังกล่าว สืบเนื่องจาก ‘เคท ครั้งพิบูลย์’ ถูกปฏิเสธไม่ให้เป็นอาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ซึ่งผู้ฟ้องเห็นว่ามหาวิทยาลัยใช้ดุลยพินิจไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการเลือกปฏิบัติทางเพศ โดยไม่ดูคุณสมบัติ จึงได้ยื่นคำร้องฟ้องต่อศาลปกครอง ขณะที่ ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในขณะนั้น ได้ชี้แจงว่า เหตุผลที่ไม่รับเคทเข้าเป็นอาจารย์ เนื่องจากมีพฤติกรรมในการแสดงออกทางโลกโซเชียลไม่เหมาะสม