กรมการขนส่งทางบก แท็กซี่หมดอายุ

สั่งคุมเข้ม! แท็กซี่หมดอายุ แนะให้สังเกตุจากหมวดป้ายทะเบียน

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งคุมเข้ม! แท็กซี่หมดอายุ แนะให้สังเกตุจากหมวดป้ายทะเบียน
สั่งคุมเข้ม! รถโดยสารสาธารณะอย่าฉวยโอกาสเอาเปรียบประชาชน เตือนพิจารณาโทษสถานหนัก พักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที แนะผู้ใช้บริการสังเกตุหมวดป้ายทะเบียน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกกวดขันการให้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามมาตรการเฝ้าระวัง ตรวจจับ เปรียบเทียบปรับสูงสุดเด็ดขาดทุกกรณีความผิด ซึ่งดำเนินการมาอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง เพื่อสร้างมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยสูงสุด และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

โดยได้จัดผู้ตรวจการลงพื้นที่เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะที่ประชาชนนิยมใช้บริการ คือ รถแท็กซี่ รถตู้โดยสารสาธารณะ และรถจักรยานยนต์รับจ้าง สำหรับผลการตรวจสอบการให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ สุ่มตรวจสอบรถโดยสารทั้งสามประเภทดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 19,864 คัน พบผู้ฝ่าฝืนทำความผิดรวม 767 ราย เป็นรถแท็กซี่กระทำความผิดจำนวน 592 ราย (จากจำนวนที่สุ่มตรวจสอบทั้งสิ้น 10,653 คัน) ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ ฝ่าฝืนใช้รถไม่จดทะเบียน นำรถหมดอายุมาให้บริการ และใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามระยะเวลาที่กำหนด ส่วนรถตู้โดยสารสาธารณะพบกระทำความผิด จำนวนรวม 131 ราย (จากจำนวนที่สุ่มตรวจสอบทั้งสิ้น 6,664 คัน)

ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ นำรถออกนอกเส้นทาง บรรทุกผู้โดยสารเกินจำนวนที่นั่ง อุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง ส่วนการตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะพบฝ่าฝืนทำความผิดรวม 44 ราย (จากจำนวนที่สุ่มตรวจสอบทั้งสิ้น 2,547 คัน) ความผิดสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ การฝ่าฝืนนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำมารับจ้างส่งผู้โดยสาร ใช้รถไม่จดทะเบียน และใช้รถไม่ชำระภาษี

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการลงโทษเปรียบเทียบปรับตามข้อหาความผิดเข้มงวดจริงจัง และผู้กระทำความผิดจะถูกส่งตัวเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการและสร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน บันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ หากพบการกระทำความผิดในลักษณะเดิมพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที เพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า กรมการขนส่งทางบกแนะนำให้ประชาชนเลือกใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย(ป้ายเหลือง) เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยในการบริการ เนื่องจากผู้ขับรถให้บริการจะเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านกระบวนการอบรมและทดสอบความสามารถในการขับขี่ได้เป็นรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากประชาชนพบรถโดยสารไม่ปลอดภัย หรือการลักลอบให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งาน รถจักรยานยนต์ป้ายดำ แนะนำหลีกเลี่ยงการใช้บริการและแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทางบก ทางสายด่วน 1584 หรือเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/dlt1584/ ทาง E-mail: dlt_1584complain@hotmail.com

โดยเบื้องต้นแนะนำให้สังเกตหมวดอักษรบนแผ่นป้ายทะเบียนรถแท็กซี่ก่อนเลือกใช้บริการ โดยหมวดที่ยังอยู่ในช่วงอายุการใช้งาน ประกอบด้วย ทศ, ทษ, ทส, ทห กรณีเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคลสีเขียวเหลือง ประกอบด้วย มช, มฎ, 1มก, 1มข ส่วนรถแท็กซี่หมวด ทว และหมวด มฉ จะทยอยครบอายุการใช้งานภายในปีนี้ ขอให้ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถตระหนักถึงการให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และไม่เอาเปรียบผู้โดยสาร

ส่วนรถแท็กซี่หมวด ทว และหมวด มฉ จะทยอยครบอายุการใช้งานภายในปีนี้ ดังนั้น ในเบื้องต้นหากพบรถแท็กซี่หมวดทะเบียนนอกเหนือจากหมวดที่ระบุข้างต้น อาจเป็นรถแท็กซี่ที่ครลอายุการใช้งานแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการและแจ้งข้อมูลมายังกรมการขนส่งทาง สายด่วน 1584 เพื่อติดตามตรวจสอบต่อไป