โปรดเกล้าฯ ‘ณรงค์พันธ์’ ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1

Home / ข่าวทั่วไป / โปรดเกล้าฯ ‘ณรงค์พันธ์’ ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ นายทหารรับราชการ สนองพระเดชพระคุณ 260 นาย กองทัพบก ไม่เปลี่ยนแม่ทัพภาค “ณรงค์พันธ์” ขึ้นรองแม่ทัพภาค 1 “ทรงวิทย์” ขยับ ผบ.พล.1 รอ.

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 260 นาย โดยมีตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ พล.ท.วัลลภ แดงใหญ่ ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทย (อัตรา พลเอก) , พล.ท.ชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหารเป็น เสนาธิการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ , พล.ท.ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็น จเรทหาร , พล.ท.พิศิษฐ์ เกษบุรมย์ เจ้ากรมข่าวทหารบก เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) , พล.ท.เกื้อกูล อินนาจักร์ แม่ทัพน้อยที่ 4 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลเอก) , พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็น แม่ทัพน้อยที่ 4 , พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช รองแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท)

พล.ต.วิฑูรย์ ศิริปักมานนท์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก (อัตรา พลโท) , พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 1 , พล.ต.ผดุงเกียรติ โปร่งจิตต์ ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 2 , พล.ต. สิทธิพร มุสิกะสิน ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 เป็น รองแม่ทัพภาคที่ 4 , พล.ต. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ , พล.ต.ทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 เป็น ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ , พ.อ.กฤษดา พงษ์สามารถ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 , พ.อ.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 , พ.อ.จุมพล จุมพลภักดี เป็น ผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่ 3 , พ.อ.ชาตรี กิตติขจร เป็น ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 , พ.อ.ปรีชา เบ็ญจขันธุ์ เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า

พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก) , พล.ร.ท. สุรพล คุปตะพันธ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก) , พล.ร.ท.สมนึก เปรมปราโมทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 , พล.ร.ต. จงกล มีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 เป็น เจ้ากรมการขนส่งทหารเรือ , พล.ร.ต.วรงกรณ์ โอสถานนท์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ , พล.ร.ต. นันทพล มาลารัตน์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 , พล.ร.ต.เทวินทร์ ศิลปชัย ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ เป็น ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2

พล.อ.ท. ชัยยะ อุปริรัตน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ (อัตรา พลอากาศเอก) , พล.อ.ต. ภูมิใจ ชัยพันธุ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นต้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2561 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2561

ผู้รับสนองพระราชโองการ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี