ธ.กรุงไทย ทาบทาม ‘น้องแบม’ ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

Home / ข่าวทั่วไป / ธ.กรุงไทย ทาบทาม ‘น้องแบม’ ทำงานหลังสำเร็จการศึกษา
ธนาคารกรุงไทย ทาบทาม “น้องแบม” เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หลังสำเร็จการศึกษา และอีกหลายๆ ที่

น.ส.ปณิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ มมส. ให้สัมภาษณ์ที่ จ.ขอนแก่น ว่า ขณะที่การทำวิจัยในหัวข้อการดูแลผู้สูงอายุ หลังจากที่มีการเปลี่ยนหัวข้อในการทำวิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษานั้น มีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 40 ส่วนตัวก็เกรงใจตำรวจและทหาร ที่มาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในช่วงของการลงพื้นที่ทำวิจัยในจุดต่างๆ

นอกจากนี้ตนยังเตรียมที่จะให้การกับทาง ป.ป.ท รวมทั้งคณะกรรมการสอบสวนของ คสช. ขณะเดียวกันยังคงได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , มหาวิทยาลัยรังสิต ในการมอบทุนการศึกษาให้ศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาโท บางมหาวิทยาลัยยังคงเสนอให้เป็นบุคลากรสายสนับสนุนในช่วงระหว่างการเรียนปริญญาโท อีกทั้งยังคงมีทุนจาก รพ.ราชพฤกษ์ , ทุนการศึกษาจากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทำงาน การเรียนต่อ และการประกอบอาชีพตามความถนัดและที่สำคัญคือ ธนาคารกรุงไทย ได้ประสานขอรับเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ที่ สำนักงานใหญ่ หลังสำเร็จการศึกษาอีกด้วย ซึ่งครอบครัวขอขอบคุณทุกกำลังใจ แต่ในระยะนี้ขอมุ่งไปที่เรื่องการเรียนให้สำเร็จการศึกษาให้ทันเพื่อน

ทั้งนี้ น.ส.ปณิดา กล่าวต่ออีกว่า ตนอยากให้นักศึกษารุ่นน้องหรือผู้ที่พบการกระทำความผิดในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้นกล้าที่จะแสดงออก เพราะรัฐบาลและหลายหน่วยงานมีนโยบายที่เด่นชัดในการปราบโกงทั้งภายในหน่วยงานของตนเอง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อเสนอของทุกหน่วยงานที่มอบให้หลังสำเร็จการศึกษานั้น จะอยู่ที่ตำแหน่งตรวจสอบภายใน เป็นส่วนใหญ่ โดยขณะนี้ยังคงไม่สละสิทธิ์ในโอกาสที่ได้รับ แต่ขอให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดก่อนในขณะนี้