กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เกาะพะงัน เกาะสมุย เกาะเต่า

ทช.ห้ามกิจกรรมทำลายชายหาด ประเดิม 3 เกาะแหล่งท่องเที่ยว

Home / ข่าวทั่วไป / ทช.ห้ามกิจกรรมทำลายชายหาด ประเดิม 3 เกาะแหล่งท่องเที่ยว
กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ห้ามกิจกรรมทำลายชายหาด ประเดิม 3 เกาะแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เตรียมประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 มาตรา 17 ที่ทางทช.กำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บริเวณพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน และเกาะสมุย ให้ระงับการกระทำหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เช่น การทิ้งสมอเรือ ทอมสมอเรือบริเวณแนวปะการัง ปล่อยและทิ้งน้ำเสีย ก่อสร้าง ขุดและถมดิน ปล่อยตะกอนดิน ลงสู่ทะเลและชายฝั่ง

กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เกาะเต่า, เกาะพะงัน, เกาะสมุย

รวมทั้งห้ามนักท่องเที่ยว และกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรมห้ามเท ทิ้ง ระบาย ทิ้งขยะมูลฝอย เศษอาหาร หรือวัสดุที่มีลักษณะเป็นพลาสติก หรือโฟม สิ่งปฏิกูลลงในทะเลและชายฝั่ง ขณะเดียวกัน การจอดเรือหรือขนถ่ายสิ่งอื่นใดในทะเล จากบุคคลหรือ ผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำตื้น จะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งด้วย ส่วนผู้ประกอบกิจการท่องเที่ยวดำน้ำลึก ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

ทั้งนี้ ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มั่นใจว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน ทาง ทช.ก็จะมีเฝ้าระวังอย่างเข้มข้น

กระทรวงทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง, เกาะเต่า, เกาะพะงัน, เกาะสมุย