ข่าวINN ข่าวสดวันนี้ พิษสุนัขบ้า วัคซีน อย.

อย.เฝ้าระวังวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

Home / ข่าวทั่วไป / อย.เฝ้าระวังวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน

อย.แจง การตรวจสอบ-เฝ้าระวังวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลสาเหตุที่โรคพิษสุนัขบ้าระบาดมาจากวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ไม่ได้คุณภาพและถูก อย. เรียกคืน 3 ล็อตในปี 2559 นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า สถาบันชีววัตถุ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แจ้ง อย. เกี่ยวกับผลวิเคราะห์ยา DOG-VAC RABIA Reg.No.1F 6/53 (B) รุ่นการผลิตที่ 225THF030A ซึ่งได้เก็บตัวอย่างจากคลินิกรักษาสัตว์ในจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ฯ พบความแรง (Potency) ต่ำกว่ามาตรฐานนั้น สำนักยา อย. จึงไปเก็บตัวอย่างยาดังกล่าวซึ่งนำเข้ามาจากประเทศสเปน จำนวน 3 รุ่นผลิต ส่งตรวจวิเคราะห์ และผลวิเคราะห์พบความแรงต่ำกว่ามาตรฐาน

นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์
นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ดังนั้น อย. จึงเรียกเก็บยาคืนทั้ง 3 รุ่น ตั้งแต่ปลายปี 2559 และให้บริษัทฯ ผู้นำเข้าทำลายยาดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ อย. ไปกำกับดูแลการทำลายยาเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้ดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้นำเข้า ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน อย. ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกรม ปศุสัตว์ ได้มีการสุ่มตรวจวิเคราะห์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบว่ามีการตกมาตรฐานแต่อย่างใด

รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวอีกว่า อย. จะดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพของวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเข้มงวดต่อไป โดยกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัคซีนก่อนกระจายไปใช้ในสัตว์ เพื่อปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยในคนด้วย ซึ่งหากพบการตกมาตรฐาน อย. จะใช้มาตรการส่งคืนหรือทำลายทันที