กรมปศุสัตว์ ข่าวINN ฉีดวัคซีน โรคพิษสุนัขบ้า

สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ม.ค. – มี.ค. 61 เสียชีวิตแล้ว 5 ราย

Home / ข่าวทั่วไป / สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ม.ค. – มี.ค. 61 เสียชีวิตแล้ว 5 ราย
สถานการณ์โรค “พิษสุนัขบ้า” ม.ค. – มี.ค. 61 เสียชีวิตแล้ว 5 ราย โดยตั้งแต่ตุลาคม 2560-17 มีนาคม 2561 ฉีดวัคซีนแล้ว 1,766,683 ตัว 

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2561 ว่า การฉีดวัคซีนให้แก่สุนัข-แมวซึ่งเป็นการบูรณาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ 8.24 ล้านตัว เป็นส่วนที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการ 5,403 ตัว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการ 36,117 ตัว

ทั้งนี้ มีผลงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 จำนวน 1,766,683 ตัว ซึ่งขณะนี้ฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรคในรัศมี 5 กม.ได้ 80-100 % แล้ว และคาดว่าในช่วงรณรงค์ (มีค.-พค.) จะได้ 80 % ของสุนัข-แมวทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2561)

กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายที่จะผ่าตัดทำหมันสัตว์ จำนวน 300,000 ตัว ดำเนินการไปแล้วจำนวน 1,906 ตัว มีผลงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 จำนวน 103,794 ตัว และทำการอบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 397 คน จากที่ตั้งเป้าไว้ 17,500 คน มีผลงานสะสมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – 17 มีนาคม 2561 จำนวน 20,839 คน ซึ่งเป็นอาสาจากท้องถิ่นละ 1-2 ราย ทำงานร่วมกับ อสม.

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยตั้งเป้าไว้ว่าสุนัขและแมวทุกตัว จำนวน 10 ล้านตัว จะต้องขึ้นทะเบียนทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว 135,502 ตัว และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล การสำรวจสิ้นสุด ณ เดือนกันยายน 2561

ด้านสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในคนที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานมาว่า ในปี 2559 มีผู้เสียชีวิตจำนวน 13 ราย ในปี 2560 มีผู้เสียชีวิต 11 ราย ในปี 2561 คือระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 17 มีนาคม 2561 มีผู้เสียชีวิต 5 ราย ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยหรือเสียชีวิต ส่วนการประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ในช่วงมกราคม – 17 มีนาคม 2561 มีการประกาศเขตโรคระบาด โดยยึดตามประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว (อายุ 30 วัน) ดำเนินการควบคุมโรคเป็นจุดๆ ละ 5 กิโลเมตร จำนวน 37 จังหวัด และยังคงประกาศเขตโรคระบาด 24 จังหวัด