ข่าวINN ข่าวจังหวัดพัทลุง ข้าราชการ เงินคนจน เงินคนไร้ที่พิ่ง โกง

อึ้ง!! พบข้าราชการซี 8 มีชื่อรับ ‘เงินคนไร้ที่พิ่ง’

Home / ข่าวทั่วไป / อึ้ง!! พบข้าราชการซี 8 มีชื่อรับ ‘เงินคนไร้ที่พิ่ง’
อึ้ง!! พบข้าราชการซี 8 มีรายชื่อรับ ‘เงินคนไร้ที่พิ่ง’ หลัง ปปท.ภาค9 ลุยสอบโกงเงินของศูนย์ไร้ที่พึงพัทลุง

เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 สงขลา หรือ ปปท. ยังเร่งลงพื้นที่จังหวัดพัทลุง ตามโรงเรียนประถมต่างๆ เพื่อรวบรวมข้อมูล หลังพบว่า ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ใช้งบประมาณ กว่า 12 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2560 ในการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ยากไร้ คนจน ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้ และเงินสวัสดิการผู้พิการ ผู้ป่วยติดเชื้อเอสไอวี อย่างไม่โปรงใส

โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 9 สงขลา หรือปปท ได้ลงตรวจสอบและสอบถามข้อมูลจาก ผู้เกี่ยวข้อง หลังจากมีข้อมูล ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพัทลุง ได้ให้เงินอุดหนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจำนวน151 คน คนละ 1,000 บาท แต่ขั้นตอนการเบิกเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งพัทลุง ในบัญชีการเบิกเงินให้กับนักศึกษาในวิทยาลัยเจ้าหน้าที่พบข้อมูลในบัญชีเบิกเงินเป็นรายคน

โดยเบิกเงินไปคนละ 3,000 บาท แต่เมื่อจ่ายจริงจ่ายเพียง 1,000 บาท เท่านั้นซึ่งในการรับเงิน เจ้าหน้าที่ให้เด็กกรอกข้อมูลลงรายชื่อรับเงิน 1,000 บาท ออกเป็นสองชุด ชุดแรก ลงจำนวน 1,000 บาท ชุดที่ 2 ลงชื่อแต่เจ้าหน้าที่นำไปกรอกจำนวนเงินเอง ซึ่งจากการสอบถามผู้อำนวยการวิทยาลัยพบว่า เด็กได้รับเงินในปลายทาง 1,000 บาท และตนเองก็เพิ่งทราบในวันนี้หลังจากที่เจ้าหน้าที่ ปปท.มาสอบถามข้อมูลในการรับเงิน ว่าเจ้าหน้าที่ศูนย์เบิกเงินให้นักศึกษาหัวละ 3,000 บาท

ในขณะที่เจ้าหน้าที่ ปปท.ยังระบุอีกว่านอกจากนี้ยังมีข้าราชการซี 8 ของจังหวัดพัทลุง ที่มีรายชื่อรับเงินคนไร้ที่เพิ่ง ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดต่อเพื่อขอข้อมูลว่ารับเงินจำนวนหนึ่งไปด้วยหรือเปล่าหรือมีการแอบอ้าง และได้ทำหนังสือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประถม จำนวน 50 แห่ง มาให้ปากคำเพิ่มเติมหลังจากมีข้อมูลการรับเงินจากศูนย์ไร้ที่พึ่งพัทลุง แต่จำนวนเงินไม่ตรงกัน บางแห่งเด็กนักเรียนได้หัวละ 800-1,000 บาท แต่เจ้าหน้าที่ศูนย์คนไร้ที่เพิ่งพัทลุงเบิกจ่ายไปหัวละ 3,000 บาท จำนวนเด็กนักเรียนนักศึกษากว่า 5,000 คน