ข่าวINN โกงเงิน โกงเงินคนจน โกงเงินผู้ยากไร้

โผล่อีกแล้ว! พบมีการโกงเงินผู้ยากไร้ ใน จ.สตูล มูลค่ากว่า 10 ล้าน

Home / ข่าวทั่วไป / โผล่อีกแล้ว! พบมีการโกงเงินผู้ยากไร้ ใน จ.สตูล มูลค่ากว่า 10 ล้าน
โผล่อีก พบมีการโกงเงินผู้ยากไร้ ที่จ.สตูล มูลค่ากว่า 10 ล้าน ป.ป.ท.เร่งสรุปหาคนผิด

ที่ อบต.เขาขาว อ.ละงู จ.สตูล นายสัญชาติ อุปนันชัย ผอ.กอท. และ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผอ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 9 นำเจ้าหน้าที่กองอำนวยการต่อต้านการทุกจริต ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีใช้เงินงบประมาณช่วยเหลือผู้ยากไร้ปี 2560 ของนิคมสร้างตนเอง จังหวัดสตูล โดยลงตรวจสอบในพื้นที่ ต.เขาขาว อ.ละงู จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเงินงบประมาณปี 2560 ที่นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้จังหวัดสตูล

จากการตรวจสอบปรากฏว่า ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน จำนวน 10,851,000 บาท จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยได้รับการจัดสรรจำนวน 5 ครั้ง ซึ่ง ในปีงบประมาณ 2560 ได้มีรายการเบิกจ่ายเงินตามที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 22 คำขอเบิก/ครั้ง เป็นเงินจำนวน 10,851,000 บาท จำนวนการอนุมัติให้การช่วยเหลือ จำนวน 5,526 ราย ซึ่งเงินจัดสรรเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งจำนวน 10,350,000 บาท นั้นมีการจัดสรรจำนวน 3 ครั้ง โดยทางนิคมพัฒนาสร้างตนเอง ได้มีการแบ่งกลุ่มเบิกจ่ายเงินสด 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 รายละ 3,000 บาท กลุ่มที่ 2 รายละ 2,000 บาท

รายละเอียดที่ตรวจพบความผิดปกติได้คือ กรณีเบิกจ่ายเงินสด จำนวน 3,000 บาท เพื่อนำไปแจกชาวบ้าน มีการเบิกจ่ายจริง แต่นำไปจ่ายเพียง 2,000 บาท ส่วนกรณีเบิกจ่ายเงินสด จำนวน 2,000 บาท เพื่อนำไปแจกชาวบ้าน ปรากฏว่ามีการเบิกจ่ายจริงแต่ไม่นำเอาเงินสดที่ได้รับการอนุมัติแล้วไปจ่ายให้กับชาวบ้าน โดยได้มีการซื้อสิ่งของกินของใช้ บรรจุใส่กล่องลังพลาสติก นำไปมอบให้ชาวบ้านแทน

ด้าน พ.ต.ท.สามารถ กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และลงติดตามสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด ซึ่งขอให้ประชาชนอย่าได้ตกใจหรือกังวลหากสิ่งใดคือสิทธิ์ที่เพิ่งจะได้รับก็ให้ยืนยันตามความจริง