ข่าวINN ทนายตั้ม สภาทนาย

ทนายบุญถาวรยื่นสภาทนายให้สอบมรรยาท’ทนายตั๊ม’แล้ว

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / ทนายบุญถาวรยื่นสภาทนายให้สอบมรรยาท’ทนายตั๊ม’แล้ว

ทนายบุญถาวรยื่นหนังสือสภาทนายความให้สอบ ทนายษิทรา เบี้ยบังเกิด ว่ากระทำผิดข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมและมรรยาท หรือไม่

ที่ จ.ศรีสะเกษ นายบุญถาวร ปัญญาสิทธิ์ อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ 8 ต.โพธิ์ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ อาชีพทนายความ ในสังกัดสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ เลขที่ 2208 / 2544 เปิดเผยว่า ตนได้ยื่นหนังสือถึงนายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (ว่าที่ ร.ต.ดร.ถวัลย์ รุยาพร) และประธานกรรมการมรรยาททนายความ (นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล) เพื่อให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่สมาชิกสภาทนายความผู้ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นทนายความชื่อ นายษิทรา เบี้ยบังเกิด และมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม ว่า บุคคลและนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันจัดตั้งนิติบุคคล (มูลนิธิ) และดำเนินกิจการของมูลนิธิ เป็นการแข่งขันกับองค์กรที่ตนเองสังกัดสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และกระทำการเข้าข่ายการกระทำผิดตามข้อบังคับมารยาทและบทบัญญัติของกฎหมาย แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2538 หรือไม่อย่างไร

นายบุญถาวร กล่าวว่า กรณีมูลนิธิดังกล่าวได้มีการระบุวัตถุประสงค์ของมูลนิธิในข้อ 3 ระบุว่า ช่วยเหลืออรรถคดีผู้บริสุทธิ์ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเป็นผู้ยากไร้ที่ไม่สามารถเสียค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจาก ร.ต.ท.จรูญ วิมูล ผู้ถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดในคดี “หวย 30 ล้านบาท” ในนามมูลนิธิ ทั้งๆ ที่ผู้ร้องขอไม่ได้อยู่ในสถานะเป็นผู้ยากไร้ อันเป็นการขัดต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ขอให้ทางสภาทนายความได้พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดไปยังนายทะเบียนมูลนิธิ จ.สมุทรสาคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง