ข่าวINN รัฐบาล โพล

โพลจี้รบ.แก้ศก.เพิ่มรายได้-อยากได้นายกฯซื่อสัตย์

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / โพลจี้รบ.แก้ศก.เพิ่มรายได้-อยากได้นายกฯซื่อสัตย์

ซูเปอร์โพล ประชาชนต้องการให้รัฐบาล-คสช. แก้ปัญหาเศรษกิจ เรื่องรายได้มากสุด ส่วนเรื่องการเมืองอยากได้นายกฯที่ซื่อสัตย์สุจริต

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง ปัญหาเร่งด่วนกับเรื่องเงินๆ ทองๆ จากกรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,585 ตัวอย่าง ระหว่าง วันที่ 20–31 มี.ค. ที่ผ่านมา พบว่า

ประชาชน ร้อยละ 20.1 ต้องการให้รัฐบาล และ คสช. เร่งแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย แก้เศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 18.9 ระบุ ปัญหา จราจร มลพิษ, ร้อยละ 16.2 แก้โกง คอรัปชั่น ,ร้อยละ 11.2 แก้ระบบการศึกษาไทย และ ร้อยละ 10.2 แก้ความไม่เป็นธรรม ไม่ยุติธรรมในสังคม

ขณะเดียวกันเมื่อสอบถาม เกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินในอีก 6 เดือนข้างหน้า พบว่า ร้อยละ 66.1 ระบุ มั่นคง แต่ร้อยละ 33.9 ระบุไม่มั่นคง โดยกลุ่มที่น่าเป็นห่วงคือ กลุ่มที่มีรายได้น้อยไม่เกิน 15,000 บาทต่อเดือน มีความไม่มั่นคงทางการเงินสูงสุดถึงร้อยละ 47.6

ส่วนกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางระหว่าง 15,001 – 35,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 22.0 ไม่มีความมั่นคงทางการเงิน และส่วนใหญ่คือร้อยละ 77.5 พึ่งธนาคาร หาสินเชื่อ เมื่อร้อนเงิน

อย่างไรก็ตาม เมื่อถามถึงเรื่องการเมือง ว่า คุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ประชาชนต้องการ พบว่า ร้อยละ 43.9 ระบุ ต้องซื่อสัตย์ สุจริต,ร้อยละ 23.8 มีคุณธรรม ปกป้องเชิดชู เทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ, ร้อยละ 10.3 ระบุ มีความเป็นผู้นำ เด็ดขาด และร้อยละ 7.9 ระบุ มีความเป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน