สงกรานต์ สงกรานต์61 เทศกาลสงกรานต์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานสงกรานต์ 6 – 8 เมษายน

Home / ข่าวทั่วไป / สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้จัดงานสงกรานต์ 6 – 8 เมษายน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงาน “เถลิงศก สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย” เพื่อร่วมปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและอดีตพระมหาราช ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติ ระหว่างวันที่ 6 – 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 21.00 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า

ขอเชิญประชาชนร่วมงานโดยแต่งกายชุดไทย ชุดสุภาพ ชุดผ้าลายดอก งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว ปืนฉีดน้ำ และแป้ง และในวันที่ 6 เมษายน ขอเชิญประชาชนร่วมสวดมนต์ ในเวลา 18.00 น. ในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สนามเสือป่า