นิด้าโพล สงกรานต์ 2561 ใส่ชุดไทยเล่นน้ำ

นิด้าโพล เผยประชาชน 84.96% หนุนใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์

Home / ข่าวทั่วไป / นิด้าโพล เผยประชาชน 84.96% หนุนใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกรานต์
นิด้าโพล เผยประชาชน 84.96% หนุนสวมชุดไทยเล่นสงกรานต์สืบสานประเพณี-ขอขายราคาถูก

ศูนย์สำรวจความเห็น นิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “แต่งชุดไทย ผ้าไทย เล่นน้ำในวันสงกรานต์” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2561 จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.96 ระบุว่า เห็นด้วย เพราะเป็นการอนุรักษ์ความเป็นไทย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย และอยากให้ชาวต่างชาติได้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง

ขณะที่ร้อยละ 64.24 ระบุว่า อยากแต่งชุดไทย เพราะเป็นการสืบสานประเพณีไทย มีเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลัง และ ร้อยละ 33.44 ไม่อยากแต่ง เพราะไม่สะดวก ไม่คล่องตัว ยุ่งยาก และไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศ

ส่วนข้อเสนอให้ภาครัฐและเอกชน ช่วยรณรงค์การแต่งกายชุดไทย ผ้าไทย เล่นส่งกรานต์ พบว่า ในภาคเอกชน ร้อยละ 54.96 ควรส่งเสริมให้มีการจำหน่ายชุดไทยในราคาที่เหมาะสม หาซื้อง่าย ออกแบบให้สามารถสวมใสได้สบาย