ขนส่ง ผู้ขับรถโดยสาร สารเสพติด เทศกาลสงกรานต์ แอลกอฮอล์

ป.ป.ส. – ขนส่งฯ จัดกิจกรรมสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด

Home / ข่าวทั่วไป / ป.ป.ส. – ขนส่งฯ จัดกิจกรรมสงกรานต์กลับบ้านปลอดภัยไร้ยาเสพติด
ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก ทหาร ตำรวจ กทม. บริษัทขนส่ง จัดกิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์”

วันอังคารที่ (10 เม.ย.61) เวลา 13.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) มอบหมายให้ นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกับ พล.ต.ต.ฤชากร จรเจวุฒิ รอง ผบช.น พ.อ.กิตติภพ เธียรสิริวงษ์ เสนาธิการกองบัญชาการควบคุมกองพลทหารราบที่ 9 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรม “สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์”

พร้อมเปิดปฏิบัติการและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดำเนินการตรวจหาสารเสพติดและวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ การตรวจสภาพรถโดยสาร (รถทัวร์) และตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ายาเสพติด และเที่ยวสนุกได้โดยไม่ใช้ยาเสพติด ตลอดจนร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต)

ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เป็นห้วงที่มีวันหยุดต่อเนื่องกัน มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับภูมิลำเนาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ส่งผลให้ยานพาหนะสัญจรทั้งรถโดยสารประจำทาง รถส่วนบุคคล บนท้องถนนมีจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังมีผู้ขับขี่ยานพาหนะที่อ่อนล้าจากการเดินทางเป็นเวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น

ซึ่งหลายครั้งสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ และในปัจจุบันที่ปรากฏเป็นข่าวจะมีสาเหตุจากการเสพยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยในขณะเดียวกันกลุ่มมิจฉาชีพและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดมักฉวยโอกาสช่วงเวลาดังกล่าวลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนในมากกว่าช่วงเวลาปกติ เนื่องจากยากต่อการตรวจตราและสอดส่องของเจ้าหน้าที่

ทางด้าน นายวิชัย ไชยมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ตามที่ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และสำนักงาน ป.ป.ส. อำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ประชาชน โดย สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดแผนปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 20 เมษายน 2561 “สงกรานต์ กลับบ้านปลอดภัย ไร้ยาเสพติดและแอลกอฮอล์” เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลการเดินทาง ข้อมูลการท่องเที่ยว จุดพักระหว่างเดินทาง การรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติด

นอกจากนี้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งสอดส่องดูแลและป้องกันไม่ให้ผู้ซึ่งมีอาการเมาสุรา หรือเสพยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ปฏิบัติหน้าที่ขับรถ หากพบว่าผู้ประกอบการขนส่งผู้ใดยินยอมให้ผู้ขับรถโดยสารปฏิบัติหน้าที่ขับรถขณะที่มีอาการเมาสุราหรือเสพยาเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำรถ เสพยาเสพติดให้โทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แล้วแต่กรณี แต่ถ้าเป็นผู้ขับรถโดยสารต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายกำหนดอีกหนึ่งในสาม ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีความห่วงใยในสวัสดิภาพการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ายาเสพติด

พร้อมเตือนผู้ที่เดินทาง อย่ารับฝากของจากคนแปลกหน้า เพราะอาจกลายเป็นผู้ต้องหาขนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัว หรือหากท่านขับรถควรพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้ยาเสพติดหรือสารกระตุ้น ซึ่งเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านเล่นสงกรานต์ตามประเพณีและวัฒนธรรมไทยอย่างปลอดภัย และร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน ป.ป.ส. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง