ฉวยโอกาส รถจักรยานยนต์รับจ้าง รถโดยสารสาธารณะ แท็กซี่

พบรถโดยสารสาธารณะ ฉวยโอกาส – เอาเปรียบ แจ้งสายด่วนเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย!

Home / ข่าวทั่วไป / พบรถโดยสารสาธารณะ ฉวยโอกาส – เอาเปรียบ แจ้งสายด่วนเพื่อเอาผิดตามกฎหมาย!

พบรถโดยสารสาธารณะให้บริการไม่ปลอดภัย ฉวยโอกาสเอาเปรียบ แจ้งสายด่วน 1584 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามตัวผู้กระทำความผิดดำเนินการตามกฎหมายเด็ดขาดทันที

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากออกมาเล่นน้ำสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล และคาดว่าจะมีความต้องการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้าง ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและป้องกันการฉวยโอกาสเอาเปรียบของผู้ให้บริการบางราย

กรมการขนส่งทางบกได้จัดผู้ตรวจการขนส่งทางบกลงพื้นที่อำนวยความสะดวกและตรวจสอบตามสถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดรับส่งผู้โดยสาร เช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีรถไฟฟ้า และตามสถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความนิยม หากพบพฤติกรรมฉวยโอกาส เก็บค่าโดยสารเกินอัตราที่กำหนด ปรับสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท

ส่วนกรณีปฏิเสธผู้โดยสาร, ไม่ส่งผู้โดยสารตามสถานที่ที่ได้ตกลงไว้, แสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ, ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร ปรับสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท กรณีใช้รถจักรยานยนต์ป้ายดำ รถยนต์ส่วนบุคคลป้ายดำนำมารับจ้างรับส่งผู้โดยสารปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท และหากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าเป็นการกระทำความผิดซ้ำซาก ความผิดอาญา หรือความผิดลามกอนาจาร ทำลายภาพลักษณ์ประเทศ ลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถทันที โดยกรมการขนส่งทางบกจะจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันนี้ – 17 เมษายน 2561


อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกยังได้จัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน 1584 ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งทั่วประเทศ และเพิ่มจำนวนคู่สายโทรศัพท์สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรับเรื่องร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท พร้อมเน้นย้ำทุกฝ่ายต้องให้บริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม

ควบคู่กับการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมการให้บริการ สร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัย พร้อมแนะนำการเรียกใช้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชั่น Taxi OK ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android ทั้งนี้ หากพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ รถโดยสารไม่ปลอดภัย หรือการลักลอบให้บริการผิดกฎหมายทั้งรถแท็กซี่หมดอายุการใช้งาน รถจักรยานยนต์ป้ายดำ แจ้งข้อมูลได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน

ช่องทางร้องเรียน
1.สายด่วน โทร.1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
2.แอพพลิเคชั่น DLT GPS
3.แอพพลิเคชั่น Taxi OK
4.Line ID “1584dlt”
5.เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/
6.E-Mail : dlt_1584complain@hotmail.com
7.Facebook https://www.facebook.com/dlt1584/
8.ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ (GCC1111) ทำเนียบรัฐบาล สำนักนายกรัฐมนตรี
9.ส่งจดหมายหรือหนังสือร้องเรียนมายังกรมการขนส่งทางบก
10.เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ที่ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก