พระสังฆราช วันสงกรานต์ สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2561

Home / ข่าวทั่วไป / สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ไทย 13 เมษายน 2561
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย หรือ วันสงกรานต์ 2561

วันนี้( 13 เม.ย.61) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย ความว่า พรปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ 2561 …ขออำนวยพร ขออำนาจแห่งกุศล ผลบุญ แห่งความดีที่ทุกคน..ได้กระทำมาแล้ว จงร่วมกันเป็นปัจจัย อำนวยพรปีใหม่ไทยแด่ท่านทั้งหลาย ประสบความสุขกาย สบายใจ ประสงค์สิ่งหนึ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงเป็นผลสัมฤทธิ์…ดังที่ประสงค์ ทุกประการเทอญฯ

พระโอวาทธรรมสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 20 ) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กทม.