ข่าวภูมิภาค ดอยสุเทพ บ้านตุลาการ บ้านพักตุลาการ

ศิลปินเชียงใหม่ แสดงพลังผ่านงานศิลปะ เรียกร้องรื้อบ้านพักตุลาการ

Home / ข่าวทั่วไป / ศิลปินเชียงใหม่ แสดงพลังผ่านงานศิลปะ เรียกร้องรื้อบ้านพักตุลาการ
ศิลปินเชียงใหม่จัดกิจกรรม ลงมาเต๊อะ  คัดค้านหมู่บ้านป่าแหว่ง เปิดรับกรีนข้อความ แสดงพลังผ่านงานศิลปะเรียกร้องรื้อบ้านตุลาการออกจากดอยสุเทพ

กลุ่มศิลปิน นักศึกษา และอาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม”ลงมาเต๊อะ” เพื่อร่วมคัดค้านหมู่บ้านป่าแหว่ง และเรียกร้องให้มีการรื้อบ้านพักตุลาการ ออกจากพื้นที่เชิงดอยสุเทพ โดยมีประชาชนชาวเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก

ภายในงานมีการจัดสนทนาพูดคุยประเด็นบ้านป่าแหว่ง การแสดงดนตรีสด การวาดภาพของกลุ่มศิลปินที่สื่อความหมายถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ รวมทั้งได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมงานนำเสื้อ กระเป๋าผ้า หรือผ้าเช็ดหน้า มาสกรีนข้อความลักษณ์การเรียกร้องให้รื้อบ้านพักตุลาการ โดยมีประชาชนให้ความสนใจนำเสื้อมาสกรีนจำนวนมาก

นายทวิชนม์ ชมทวีวิรุตม์ อายุ 39 ปี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ได้วาดภาพสีน้ำมันลงบนผืนผ้าใบขนาดใหญ่ เป็นภาพใบหน้าคน ซึ่งแทนตัวเอง ขณะที่ดวงตาข้างหนึ่งมีน้ำตาไหลออกมา ส่วนอีกข้างเป็นภาพของหมู่บ้านป่าแหว่งที่ทิ่มแทงเข้าไปในดวงตา โดยองค์ประกอบด้านบนของรูปใบหน้าคนเป็นภาพต้นไม้ และวัดพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ และคนไทยทั้งประเทศ

นายทวิชนม์ กล่าวว่า องค์พระธาตุดอยสุเทพ และดอยสุเทพเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ เป็นผืนป่าสุดท้ายที่อยู่ใกล้เมืองซึ่งยังอุดมสมบูรณ์ นอกจากประชาชนและนักท่องเที่ยวจะขึ้นไปกราบไหว้สักการะองค์พระธาตุดอยสุเทพ คณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ ก็เคารพบูชาและทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมเดินขึ้นดอยสุเทพเพื่อขึ้นเป็นกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล

ในฐานะชาวเชียงใหม่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่เห็นดอยสุเทพถูกทำให้เสียหาย ในฐานะศิลปินจึงได้แสดงความรู้สึกออกมาด้วยการวาดภาพดังกล่าว เพื่อสื่อให้เห็นว่าตนเองและชาวเชียงใหม่รู้สึกเสียใจที่ดอยสุเทพดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ได้รับความเสียหาย