ประชึมผู้ถือหุ้น อิตาเลียนไทย เปรมชัย กรรณสูตร

‘เปรมชัย’ ยันดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น อิตาเลียนไทย ปมเสือดำไม่กระทบธุรกิจ

Home / ข่าวทั่วไป / ‘เปรมชัย’ ยันดูแลผลประโยชน์ผู้ถือหุ้น อิตาเลียนไทย ปมเสือดำไม่กระทบธุรกิจ
“เปรมชัย” ชี้แจงผู้ถือหุ้น อิตาเลียนไทย ปมเสือดำ ยันไม่กระทบธุรกิจ

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) ที่ โรงแรมรามากาเด้นส์ ล่าสุด ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดยในการประชุมนั้น ผู้ถือหุ้นของอิตาเลียนไทยฯ ได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และสอบถามความคืบหน้าโครงการลงทุนต่างๆ ที่ได้มีการลงนามแล้ว อาทิ โครงการทวาย ที่ลงทุนในพม่า การลงทุนเหมืองในต่างประเทศ การขายหุ้น

รวมถึงสอบถามถึงกรณีที่หุ้นของอิตาเลียนไทยได้มีการปรับลง ขณะที่คณะกรรมการได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้นทุกคำถาม อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการแทนคณะกรรมการที่หมดวาระ ซึ่งในปีนี้มี 4 รายที่มีสิทธิ์ได้รับการดำรงตำแหน่งตามคุณสมบัติ และการพิจารณารับรองจ่ายเงินปันผล

ขณะเดียวกัน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงกรณีที่ นายเปรมชัย กรรณสูตร ถูกจับคดีล่าเสือดำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร แหล่งมรดกโลกของประเทศไทย โดย นายเปรมชัย ได้ตอบคำถาม ให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการประมูลและการติดต่อประสานงานทุกหน่วยงาน ยืนยันยังสามารถดำเนินงานต่อไปได้ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศภายในห้องประชุมถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุความวุ่นวาย และคัดค้าน หรือซักถามนอกวาระการประชุม