สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงบาตร วันสถาปนาสภากาชาดไทย 125 ปี

Home / ข่าวทั่วไป / สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงบาตร วันสถาปนาสภากาชาดไทย 125 ปี
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ทรงบาตร เนื่องในวันสถาปนาสภากาชาดไทย 125 ปี ปทุมวัน

เช้าวันนี้(26 เม.ย.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทย ครบรอบ ๑๒๕ ปี ณ สถานเสวภาฯ สภากาชาดไทย ปทุมวัน กรุงเทพฯ