ยุติธรรมมอบเงินเยียวยา แก่ทายาท “คุณตาซาเล้ง” กว่า 1 แสนบาท

Home / ข่าวทั่วไป / ยุติธรรมมอบเงินเยียวยา แก่ทายาท “คุณตาซาเล้ง” กว่า 1 แสนบาท
กระทรวงยุติธรรม มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทคุณตาซาเล้งผู้เสียหายในคดีอาญากว่า 1 แสนบาท

วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา ที่ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานมอบเงินค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙

ให้แก่นางฉลวย จริตเอก ภรรยา นายประพจน์ มณีพันธ์ และนางสาววนิดา มณีพันธ์ บุตร ทายาทของนายจรูญ มณีพันธ์ อายุ ๘๒ ปี หรือคุณตาขับรถซาเล้ง ซึ่งถูกนายนราธร โสตติยัง อายุ 22 ปี ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากนายนราธรฯ ขับขี่รถจักรยานยนต์ เฉี่ยวชนกับรถซาเล้งของผู้เสียหาย จนทำให้รถจักรยานยนต์ล้มลงและเกิดความไม่พอใจ จึงทำร้ายร่างกายของผู้เสียหาย เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

โดยจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้แก่ทายาทของผู้เสียหาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 115,270 บาท ดังนี้

1. ค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้ในระหว่างที่ไม่สามารถประกอบการงานได้ตามปกติ จำนวน 5,270 บาท

2. ค่าตอบแทนผู้เสียหายกรณีถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท

3. ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท

4. ค่าขาดอุปการะเลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับทายาทผู้เสียหาย พร้อมทั้งได้เน้นย้ำการดำเนินภารกิจช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาโดยมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดระบบการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออาชญากรรม โดยเฉพาะผู้เสียหายที่เข้าไม่ถึงความเป็นธรรมให้ครอบคลุมทั้งการช่วยเหลือทางการเงิน การให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการดำเนินคดี เช่น การฟ้องร้องคดี การติดตามคดี เป็นต้น

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือ ได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง

ชอบคุณข้อมูลและภาพจาก