กระทรวงแรงงาน ข่าวสดวันนี้ มีงานทำ ไม่ตกงาน

ก.แรงงาน ตั้งเป้า แรงงานไทยมีงานทำทุกคน

Home / ข่าวทั่วไป / ก.แรงงาน ตั้งเป้า แรงงานไทยมีงานทำทุกคน

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าหมายให้แรงงานไทยมีงานทำทุกคน รวมทั้งได้รับความคุ้มครองและสวัสดิการตามความเหมาะสม

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในรายการเดินหน้าประเทศไทย เรื่องแรงงานไทย ก้าวไปพร้อมกันว่า รัฐบาลขับเคลื่อนงานด้านแรงงานโดยมุ่งเป้าหมายให้คนมีงานทำ มีรายได้ที่เหมาะสม ยกระดับฝีมือแรงงาน ให้แรงงานได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันคุณภาพ

โดยกระทรวงแรงงานมีศูนย์ฝึกงานรองรับอยู่ทั่วประเทศที่จะฝึกอาชีพ ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงาน อีกทั้งยังมีระบบจับคู่งานที่เหมาะสมระหว่างแรงงานกับนายจ้าง(Smart Job) ซึ่งมีแรงงานมาใช้บริการแล้ว 130,000 คน สามารถบรรจุงานได้เกือบ 80,000 คน นอกจากนี้ยังเพิ่มอัตรารายได้ขั้นต่ำให้แก่แรงงานอีกร้อยละ 5 จัดระเบียบแรงงานโดยจัดทำประวัติแรงงานต่างด้าวแล้วไม่น้อยกว่า 1.3 ล้านคน เพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ อีกทั้งยังให้หลักประกันเพิ่มขึ้นแก่สตรีที่ตั้งครรภ์ ผู้ทุพลภาพและผู้สูงอายุ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยอยู่ในวัยแรงงานประมาณ 38 ล้านคน มีอัตราการว่างงานประมาณ 400,000 คน หรือร้อยละ 1 ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับทุกข้อเสนอ เพื่อนำไปปรับปรุงแนวนโยบายด้านการพัฒนาแรงงานไทยต่อไป