ข่าวMono29 ประกันสังคม วันแรงงาน สวัสดิการ แรงงาน

แรงงานทวงถาม “ค่าแรง-สวัสดิการ-ประกันสังคม”

Home / ข่าวทั่วไป / แรงงานทวงถาม “ค่าแรง-สวัสดิการ-ประกันสังคม”
หลายจังหวัดจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ พร้อมทวงถาม 10 ข้อข้อเรียกร้องจากรัฐบาล ซึ่งเคยเสนอไปเมื่อปีที่แล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง

นี่คือการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เพื่อสื่อความหมายว่า มือคือทุนนิยม ค้อนกับเคียว คือกรรมกรและชาวนา สะท้อนคำขวัญการจัดกิจกรรม สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน

ส่วนโมเดลหุ่นยนต์ในยุค 4.0 ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของขบวนแรงงาน ที่เดินจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมายังทำเนียบรัฐบาล สะท้อนถึงหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลที่อาจเข้ามาทดแทนแรงงานคน โดยเฉพาะพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งต้องการให้รัฐดูแลสิทธิแรงงานหากมีการเลิกจ้างงาน เช่น การจ่ายเงินเชยตามกฎหมาย

และปีนี้องค์กรเครือข่ายผู้ใช้แรงงาน ยังทวงถาม 10 ข้อเสนอ ที่ยื่นไปเมื่อปี 2560 แต่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐบาล เช่น รัฐต้องกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรม /จัดให้มีสวัสดิการถ้วนหน้า และปฏิรูประบบประกันสังคม

ขณะที่ 15 สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย ยื่นข้อเรียกร้อง 10 ข้อ ต่อนายกรัฐมนตรี เช่น ให้ปรับแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ปี 2541 โดยกำหนดให้ลูกจ้างเกษียณอายุที่ 60 ปี / ปรับฐานการรับเงินบำนาญให้มีอัตราเริ่มต้นที่ 5 พันบาทต่อเดือน / ให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 หลังรับบำนาญมีสิทธิสมัครมาตรา 39ได้ โดยไม่ตัดสิทธิเงินบำนาญ

ด้านนายกรัฐมนตรี กล่าวหลังรับข้อเสนอว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ได้แก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงานหลายเรื่อง ปีนี้ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำถึงร้อยละ 5 มากกว่าหลายครั้งที่ผ่านมา โดยเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้น ส่วนข้อเรียกร้องนั้น บางส่วนอยู่ระหว่างดำเนินการ