งดจ่ายกระแสไฟฟ้า ประกาศดับไฟ ไฟฟ้า

ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บางพื้นที่! วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว บางพื้นที่! วันที่ 3 – 9 พฤษภาคม
การไฟฟ้านครหลวง ประกาศงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวบางพื้นที่ ในวันที่ 3 – 9 พฤษภาคม 2561

การไฟฟ้านครหลวง มีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูง ทั้งนี้เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้านครหลวงจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังกล่าวดังต่อไปนี้