คอร์รัปชั่น โกงเงินคนจน ไล่ออกข้าราชทุจริต

ไล่ออก!! ผอ.ศ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง-หน.สวัสดิการสังคม จ.ขอนแก่น

Home / ข่าวทั่วไป / ไล่ออก!! ผอ.ศ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง-หน.สวัสดิการสังคม จ.ขอนแก่น
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เผยสรุปผลสอบสวนให้ไล่ออก ผอ.ศ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง-หน.สวัสดิการ จ.ขอนแก่น กรณีทุจริตเงินคนจน

วันนี้ (2 พ.ค.61) นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยว่า สรุปผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ให้ไล่ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม 2 คน ออกจากราชการ

หลังมีพฤติการณ์ร่วมกันในการปลอมแปลงเอกสารและจ่ายเงินสงเคราะห์ไม่ครบจำนวน โดยจะส่งผลการพิจารณาให้กับคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงภายในวันศุกร์นี้ เมื่อคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงพิจารณาผลโทษทางวินัยแล้ว จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเพื่อชดใช้ค่าเสียหาย ที่จะใช้จะระยะเวลาในระหว่างนี้ยังอยู่สอบสวนพนักงานข้าราชการ ที่มีโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง อีก 2 ราย

ภาพประกอบข่าว

ส่วนที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ได้ส่งข้อมูลบุคคลที่ถูกตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวน 2 ครั้ง รวม 156 คน เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างดำเนินการทางวินัย 20 คนส่วนอีก 136 คนอยู่ในระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

โดยในรอบแรกได้ย้ายข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานในปีงบประมาณ 2560 ออกจำนวน 19 คน และสั่งตรวจสอบข้อมูลที่ ป.ป.ท. ส่งเพิ่มเติมให้เพื่อเตรียมพิจารณาสั่งย้ายข้าราชการในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานในปีงบประมาณ 2560 คนออกจากพื้นที่เพิ่มเติม คาดว่ากระบวนการจะเสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้

ส่วนที่ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ เดินทางไปยื่นเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลในวันนี้ มองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว เพราะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีช่องทางที่รับเรื่องร้องเรียนอยู่แล้ว ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลก็จะส่งให้คณะกรรมการเพื่อสืบหาบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อไป

แต่จะไม่มีการเรียกผู้อำนวยการศูนย์คนดังกล่าวมาพูดคุยเพิ่มเติม เพราะคณะกรรมการก็มีข้อมูลอยู่แล้ว นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยังเตรียมจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยผ่านทางระบบออนไลน์ โอนเข้าบัญชีของผู้รับ พร้อมข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีมาตรฐานด้วย

ข้อมูลจาก จส.100