ข่าวสดวันนี้ ธรรมศาสตร์ แฮกเกอร์

ธรรมศาสตร์ ปิดช่องโหว่หลัง‘แฮกเกอร์’แอบใช้เจาะข้อมูล

Home / ข่าวทั่วไป / ธรรมศาสตร์ ปิดช่องโหว่หลัง‘แฮกเกอร์’แอบใช้เจาะข้อมูล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซ้อน และมีความปลอดภัยสูงสุด หลังนักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก McAfee รายงานว่าช่วงกลางเดือนมีนาคมเซิร์ฟเวอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บางเครื่องถูกใช้เป็นฐานสำหรับความพยายามไปควบคุมการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อื่นในหลายประเทศ

ดร.ปกป้อง ส่องเมือง ผู้อำนวยการ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สทส.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลการจราจรทางอินเตอร์เน็ตของเซิร์ฟเวอร์ และได้ตัดการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ปิดช่องทางการจราจรทางอินเตอร์เน็ตที่อาจเป็นช่องโหว่หรือสาเหตุทั้งหมด จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น และได้วางแผนดำเนินการ

ดังนี้ ขยายประสิทธิภาพของอุปกรณ์ Firewall ให้สามารถทำงานได้ครอบคลุมมากขึ้น เพิ่มขนาด/เงื่อนไขของอุปกรณ์ IPS ให้ตรวจจับเข้มงวดในระดับสูงขึ้นเพิ่มอุปกรณ์ที่สามารถ วิเคราะห์+ตรวจจับ การบุกรุก-โจมตี รูปแบบใหม่ๆ และแจ้งเตือนผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการดำเนินการตรวจสอบการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดในระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม ผลตรวจสอบพบว่าไม่เกิดความเสียหายต่อระบบภายในมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด