นักศึกษาแพทย์ ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา อาจารย์ใหญ่ แพทย์จุฬา

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ขอขมาบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ 325 ท่าน

Home / ข่าวทั่วไป / นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ขอขมาบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ 325 ท่าน
นิสิตแพทย์ จุฬาฯ ขอขมาบรรจุร่างอาจารย์ใหญ่ 325 ท่าน พร้อมนำไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

วันนี้ ( 3 พ.ค. 2561) ที่ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการ คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู้ช่วยกรรมการเลขาธิการ และ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ ร่วมในพิธีบวงสรวง และบรรจุร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา (อาจารย์ใหญ่) จำนวน 325 ท่าน

เพื่อรอการพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในพิธีประกอบด้วย การบวงสรวง ขอขมา ก่อนนำลงในโลงศพและนำไปประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ

โดยพิธีดังกล่าวถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านอาจารย์ใหญ่ ซึ่งทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นปีที่ 15 แล้ว สำหรับผู้ที่อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาถือเป็นบุญกุศล และถือเป็นทิศทางที่ทำให้การแพทย์ของไทยเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในระหว่างวันนี้ถึง 6 พ.ค. 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จะมีพิธีเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปี 25561 ไปยังวัดต่างๆ รวม 26 วัด ที่รองรับอาจารย์ใหญ่ในการสวดอภิธรรม จากนั้นในวันเสาร์ที่ 12 พ.ค. 2561 จะมีการเก็บอัฐิร่างอาจารย์ใหญ่

อย่างไรก็ตามอาจารย์ใหญ่ เป็นชื่อที่แพทย์ทุกคนใช้เรียกผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาด้านการแพทย์ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติที่อุทิศร่างเพื่อเป็นครูสอนนิสิตแพทย์ เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากอาการเจ็บป่วย และสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขได้อีก ตราบชั่วชีวิตของการเป็นแพทย์ จึงนับว่าการอุทิศร่างกาย เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นการทำกุศลครั้งสุดท้ายแห่งชีวิต ที่สร้างคุณประโยชน์ให้วงการแพทย์เป็นอย่างมาก