ข้อความระบุอัตราโทษ ข้อความในแบงค์ ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธปท. ชี้แจงหลังนักกฎหมาย ระบุข้อความในธนบัตรใหม่ผิดพลาด

Home / ข่าวทั่วไป / ธปท. ชี้แจงหลังนักกฎหมาย ระบุข้อความในธนบัตรใหม่ผิดพลาด
ธนาคารแห่งประเทศไทย ยืนยันข้อความในธนบัตรใหม่ไม่ผิดพลาด ชี้เตรียมปรับเปลี่ยนข้อความให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561

หลังมีนักกฎหมายตั้งข้อสังเกตธนบัตรแบบใหม่ (แบบ17) ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่งพิมพ์ออกมาให้ประชาชนใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และมีการเขียนข้อความไว้ด้านหลังธนบัตรว่า “โทษฐานปลอมหรือแปลงธนบัตร คือ จำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกอย่างสูงยี่สิบปี หรือปรับอย่างสูงสี่หมื่นบาท” นั้น เป็นข้อความที่ผิดพลาด เพราะเป็นอัตราโทษเก่าหลังประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 240 ที่มีการแก้ไขล่าสุดระบุโทษปรับไว้ว่า “ปรับตั้งแต่สองแสนบาทถึงสี่แสนบาท”

ภาพประกอบข่าว

ล่าสุด ธปท.ชี้แจงว่ากระบวนการออกแบบและจัดพิมพ์ธนบัตรใหม่ต้องใช้เวลาเตรียมการล่วงหน้า ตั้งแต่ปลายปี 2559 จึงปรากฏข้อความเตือนระบุโทษการปลอมหรือแปลงธนบัตรตามกฎหมายข้อความเดิมเช่นเดียวกับธนบัตรส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แต่ต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ปรับปรุงโทษสูงสุดของการปลอมหรือแปลงธนบัตรจากสี่หมื่นบาทเป็นสี่แสนบาท ผู้ที่ปลอมหรือแปลงธนบัตรจะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้น เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ตั้งแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2561เป็นต้นไป ธนบัตรทั้ง 5 ชนิดราคา (20 บาท 50 บาท 100 บาท 500 บาท และ 1000 บาท) จะใช้ข้อความว่า “การปลอมหรือแปลงธนบัตรเป็นความผิด ต้องระวางโทษตามประมวลกฎหมายอาญา” แทนข้อความเดิมเพื่อให้สามารถรองรับการแก้ไขกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ด้วย

ข้อมูลจาก จส.100