น้องอาชิ เนื้องอกโพรงจมูก โรคลิ้นหัวใจรั่ว

สธ.ดูแลรักษาน้องอาชิ หนูน้อยป่วยสารพัดโรค อย่างเต็มที่

Home / ข่าวทั่วไป / สธ.ดูแลรักษาน้องอาชิ หนูน้อยป่วยสารพัดโรค อย่างเต็มที่
กระทรวงสาธารณสุข เผย รพ.มหาราชนครศรีธรรมราชให้การดูแลรักษาน้องอาชิตั้งแต่ต้น และส่งต่อโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผ่าตัดรักษาเนื้องอกโพรงจมูก รักษาฟรีตามสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

วานนี้ (3 พฤษภาคม 2561) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดูแลน้องอาชิ ที่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว เนื้องอกที่โพรงจมูก ต้อหิน และความผิดปกติอื่นๆ ร่วมด้วย ในด้านการดูแลรักษา ได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชว่า

ได้ให้การดูแลรักษาน้องอาชิมาตั้งแต่ต้น และได้ส่งต่อไป รักษาเนื้องอกในโพรงจมูกกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

อย่างไรก็ดี ในการผ่าตัดเนื้องอกโพรงจมูก มีขั้นตอนการตรวจต่าง ๆ ในการเตรียมผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยที่สุด ซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชได้ประสานงานกับโรงพยาบาล มอ.แล้ว พร้อมทั้งให้ทีมหมอครอบครัวและ อสม. เยี่ยมบ้านติดตามให้การดูแลสุขภาพน้องอาชิ รวมทั้งจะประสานกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชดูแลช่วยเหลือครอบครัวต่อไป