ข่าวสดวันนี้ ยูเนสโก อุทยานธรณีสตูล อุทยานธรณีโลก

วอนประชาชนร่วมอนุรักษ์ ‘อุทยานธรณีสตูล’ หลังยูเนสโกรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

Home / ข่าวทั่วไป / วอนประชาชนร่วมอนุรักษ์ ‘อุทยานธรณีสตูล’ หลังยูเนสโกรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการรับรองจากยูเนสโกเป็นอุทยานธรณีโลก ขอให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

อุทยานธรณีสตูล ได้รับการพิจารณารับรองการเป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks) ในการประชุมคณะกรรมการบริหารของยูเนสโก ครั้งที่ 204 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ องค์การยูเนสโก กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับการได้รับการรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก เมื่อได้รับการจัดตั้งแล้วจะมีสถานะเป็นอุทยานธรณีโลก ภายในระยะเวลา 4 ปี

หลังจากนั้น ยูเนสโกจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาประเมินใหม่ เพื่อให้รักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก หากผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อธรณีวิทยาและภูมิประเทศ โครงสร้างการบริหารจัดการการสื่อสาร การให้ความรู้การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา และการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน จะได้รับการต่ออายุเป็นอุทยานธรณีโลก อีก 4 ปี หากไม่ผ่านการประเมิน หน่วยงานผู้รับผิดชอบในการบริหารอุทยานธรณีโลก (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ต้องปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน และข้อเสนอแนะของยูเนสโกให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา 2 ปี

ซึ่งหากไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากำหนด จะถูกถอดถอนจากการเป็นอุทยานธรณีโลก จึงขอให้ประชาชนร่วมกันรักษาคุณสมบัติและคุณภาพของอุทยานธรณีโลก เกิดความตระหนักในความจำเป็นและความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรณี ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี