กรมสรรพากร ข่าวสดวันนี้ เสียภาษี

สรรพากรเตือนอย่าหลงเชื่อ ! ผู้แอบอ้างขอข้อมูลส่วนตัวผู้เสียภาษีผ่านออนไลน์

Home / ข่าวทั่วไป / สรรพากรเตือนอย่าหลงเชื่อ ! ผู้แอบอ้างขอข้อมูลส่วนตัวผู้เสียภาษีผ่านออนไลน์

กรมสรรพากรขอชี้แจงเรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษี เตือนอย่าหลงเชื่อ จดหมายขอให้ส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเพื่อการพิจารณาคืนภาษี ย้ำกรมสรรพากร ไม่มีนโยบายการขอสำเนาบัตรประชาชนจากผู้เสียภาษี

วันที่4 พ.ค. 2561 กรมสรรพากรชี้แจงเรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 หลังจากมีผู้เสียภาษีบางรายได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการขอเอกสารประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2560 เพิ่มเติม โดยขอให้ผู้เสียภาษีส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้นำส่งเอกสารผ่านทาง www.e-revenue.go.th พร้อมกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์

กรมสรรพากรขอเรียนว่า ในกรณีการขอหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษี กรมสรรพากร
ไม่มีนโยบายการขอส าเนาบัตรประชาชนจากผู้เสียภาษี และหากมีการขอหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคืนภาษี
กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีน าส่งเอกสารหลักฐานผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้

1. ทางโทรสาร ตามหมายเลขที่ได้รับแจ้ง
2. ทางไปรษณีย์
3. ด้วยตนเอง
4. เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ด้วยรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกับการยื่นแบบฯผ่านอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ยังได้มีการชี้แจงด้วยว่า หากผู้เสียภาษีได้รับจดหมายขอให้ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาคืนภาษีในลักษณะดังกล่าวโปรดอย่าหลงเชื่อ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยขอให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร โทร. 1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ