ข่าวMono29 ห้องฉุกเฉินปิด เด็กเสียชีวิต โรงพยาบาล

ตั้งกรรมการสอบปมห้องฉุกเฉินปิด ทำเด็ก 2 ขวบเสียชีวิต

Home / ข่าวทั่วไป / ตั้งกรรมการสอบปมห้องฉุกเฉินปิด ทำเด็ก 2 ขวบเสียชีวิต
กระทรวงสาธารณสุขเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเด็ก 2 ขวบเสียชีวิต หลังห้องฉุกเฉินปิด พร้อมเร่งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ

กรณีเด็ก 2 ขวบ เสียชีวิตหลังจากไปรับบริการที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เวรเปลของโรงพยาบาล บอกว่า แผนกฉุกเฉินปิดทำการ จนทำให้เด็กเสียชีวิต เมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 พฤษภาคมนั้น

แพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรณีดังกล่าวน่าจะเกิดจากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเท่าที่ตรวจสอบ พบว่าห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเปิดให้บริการตามปกติ แต่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่ผู้ป่วยไปถึงโรงพบาบาลมีการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนหรือไม่จนทำให้เกิดความเข้าใจผิด โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ปกติห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างๆ จะเปิดให้บริการตลอดเวลา แต่ขั้นตอนในการทำงานจะมีการคัดกรองผู้ป่วยว่า เป็นกรณีฉุกเฉินหรือไม่ เพราะทุกวันนี้มีผู้ป่วยทั้งฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉินเข้ารับบริการ เมื่อคัดกรองแล้ว หากพบไม่เป็นกรณีฉุกเฉิก เจ้าหน้าที่จะส่งตัวไปเข้ารับการรักษาในขั้นตอนปกติ แต่ถ้าเป็นกรณีฉุกเฉิน ก็ต้องแยกอีกว่าเป็นกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดขึ้นนี้ กระทรวงต้องกำชับไปยังโรงพยาบาลทุกแห่ง ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในห้องฉุกเฉิน

ขณะเดียวกัน มีรายงานว่านายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ นายแพทย์ สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 6 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว ลงไปติดตามเรื่อง โดยในวันนี้ (7 พฤษภาคม) จะมีการออกหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง และดำเนินการตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรักษาพยาบาล