สำนักงานพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิชัย ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ ปม “ภรรยาผอ.พศ.” ไปอินเดียใช้งบฯ พศ.

Home / ข่าวทั่วไป / วิชัย ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ ปม “ภรรยาผอ.พศ.” ไปอินเดียใช้งบฯ พศ.
องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบ ปม นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยา ผอ.พศ. ไปอินเดียใช้งบฯ พศ.

วันนี้ (7 พ.ค.61) นายวิชัย ประเสริฐสุดศิริ ผู้ประสานงาน องค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา (อสคพ.) พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรชาวพุทธ เข้ายื่นหนังสือต่อ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ผอ.พศ.)

กรณีการเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานของ นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ในสถานะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ด้วยงบประมาณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระหว่าง 29 มี.ค.-5 เม.ย.2561 โดยมี นายสุทธิ บุญมี ผอ.สำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียน

เนื้อหาที่ทางองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ระบุไว้ในหนังสือที่ยื่นมีดังนี้

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดโครงการนำเจ้าคณะพระผู้ปกครองพระสังฆาธิราช พระภิกษุสามเณร และฆราวาส ผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปศึกษาดูงาน ประกอบศาสนกิจและนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบลประเทศอินเดียและเนปาล ด้วยงบประมาณของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจำนวน 4,999,500 บาท ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2561

การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการคัดเลือกผู้ที่จะได้ไปศึกษาดูงานโดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1.ต้องเป็นข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนา

2.ต้องเป็นพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา

3.ต้องเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

ซึ่งจากการคัดเลือกของคณะกรรมการได้เลือก นางกนิษฐา พราหมณ์เสน่ห์ ภรรยาของ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เดินทางไปในคณะในสถานะข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งๆ ที่นางกนิษฐามิได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติและที่สำคัญคือ โครงการนี้เป็นโครงการนำเจ้าคณะพระผู้ปกครองพระสังฆาธิการ พระภิกษุสามเณรและฆราวาส ผู้ส่งเสริมสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนาจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาค ใต้ไปศึกษาดูงานประกอบศาสนกิจและนมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบลประเทศอินเดียและเนปาล แต่นางกนิษฐามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่านางกนิษฐาได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ตอบพุทธพระศาสนาแต่อย่างใด

โดยทางองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธพระพุทธศาสนา มีความต้องการให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบ ว่านางกนิษฐาได้รับการคัดเลือกเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือไม่ รวมไปถึงตรวจสอบ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกบุคคลไปศึกษาดูงานว่า เป็นการปฎิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบหรือไม่ หรือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับนางกนิษฐาภรรยาของตนเองเดินทางไปดูงานหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ออกมาแถลงยืนยันไปแล้วว่า นางกนิษฐา เป็นบุคคลหนึ่งซึ่งสนับสนุน และทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา มีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์คัดเลือกของโครงการดังกล่าว 

แต่นายวิชัย ในฐานะผู้ประสานงานองค์กรส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา ยังคงต้องการให้ทางสำนักพุทธทาสศาสนาออกมายืนยันชี้แจงให้ละเอียดอีกครั้ง