ข่าวสดวันนี้ นิทรรศการการ smile วันกาชาดโลก

เปิดนิทรรศการการ smile เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2018

Home / ข่าวทั่วไป, คลิป / เปิดนิทรรศการการ smile เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2018

เปิดนิทรรศการการ smile เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2018

วันนี้ ( 8 พ.ค.61 ) นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดนิทรรศการ (รอยยิ้ม-a smile) เนื่องในวันกาชาดโลกปี 2561 (World Red Cross and Red Crescent Day 2018) ร่วมด้วยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ Mr.beat schweizer head of regional delegation ICRC Bangkok และ Ms. Cindy Le Ky Huong , support services manager of country cluster Support Team, Bangkok international Federation of Red Cross and Red Crescent

เนื่องในวันกาชาดโลกตรงกับวันที่ 8 พฤษภาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของนายอังรี ดูนังต์ ผู้ให้กำเนิดกาชาดสากล สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศและกรรมการกาชาดระหว่างประเทศได้ขอความร่วมมือให้สภากาชาดทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเพื่อละลึกถึงวันดังกล่าวส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วมกับภารกิจของสภากาชาดมากขึ้นในปีนี้มีแนวคิดคือ everywhere for everyone-กาชาดเข้าถึงทุกที่ช่วยเหลือทุกคนและรณรงค์ให้ใช้สัญลักษณ์รอยยิ้ม a smile ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสุขในหลากหลายมุมมองทั้งในด้านการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศทั่วโลกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ

 

สภากาชาดไทยจึงต้องการนำเสนอมุมมองการทำงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของสภากาชาดไทยทำงานด้วยความทุ่มเทช่วยเหลือผู้อื่นด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นสุขโดยใช้สัญลักษณ์รอยยิ้ม smile ในการจัดกิจกรรมอาทินิทรรศการภาพถ่ายรอยยิ้ม a smile ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความสุขในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภากาชาดไทยมากกว่า 100 ภาพแสดงออกถึงพลังความทุ่มเทและเสียสละในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งตามภารกิจแกนหลักของสภากาชาดไทย 4 ด้านได้แก่ 1.ด้านบริการทางการแพทย์และ สุขภาพอนามัย 2.การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย 3.การบริการโลหิต และ4.การส่งเสริมคุณภาพชีวิตจัดขึ้นระหว่างวันที่8-12 พฤษภาคม 256 ณศูนย์บริการโลหิตชาติ

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยได้เชิญชวนคนไทยร่วมเป็น 1 ใน 30,000 คนรณรงค์สร้างรอยยิ้มแห่งความสุขเปลี่ยนกรอบ profile รอยยิ้ม (a smile) ใช้เป็นสัญลักษณ์วันกาชาดโลกในปีนี้พร้อมติด #Everywhere e4everyone #กาชาดเข้าถึงผู้ที่ช่วยเหลือทุกคน และกิจกรรมเชิญชวนบริจาคโลหิต สเต็มเซลล์อวัยวะและดวงตา ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาคได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตโทร 02-256-4300,02-263-9600-99 ต่อ 1101