บุคคลล้มละลาย พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล

ราชกิจจาฯ ประกาศปลด ‘ม.จ.จุลเจิม ยุคล’ จากบุคคลล้มละลาย

Home / ข่าวทั่วไป / ราชกิจจาฯ ประกาศปลด ‘ม.จ.จุลเจิม ยุคล’ จากบุคคลล้มละลาย
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศปลด พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล พ้นจากบุคคลล้มละลาย

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง ปลดลูกหนี้จากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ 2319/2546 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่…

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ว่า ศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล จำเลยที่ 1 เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้ ครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จำเลย เป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ ร้อยเอก หรือ พ.ท.ม.จ. จุลเจิม ยุคล ที่ 1 ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ 20 มีนาคม 2561