ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันปรีดี พนมยงค์

ธรรมศาสตร์จัดเสวนาวันปรีดี ‘ความหวังและอนาคตประเทศไทย’

Home / ข่าวทั่วไป / ธรรมศาสตร์จัดเสวนาวันปรีดี ‘ความหวังและอนาคตประเทศไทย’
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ จัดงาน ‘วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561’ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติคุณและสานต่อปณิธานของ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์”

วันนี้ ( 11 พ.ค. 61 ) ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ท่าพระจันทร์ จัดงาน ‘วันปรีดี พนมยงค์ ประจำปี 2561’ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการ เชิดชูเกียรติคุณและสานต่อปณิธานของ “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้มีบทบาทสำคัญในการวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยให้กับประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน

อาทิ การเสวนา เรื่อง “อภิวัฒน์สยาม 2562 ความหวังและอนาคตประเทศไทย” โดยกลุ่มนักการเมืองรุ่นใหม่ นางสาวขัตติยา สวัสดิผล จากพรรคเพื่อไทย ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา จากพรรคชาติไทยพัฒนา และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่

นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์ ศ.ดร.ปรีดี ด้วยพานพุ่มจากอุปกรณ์การศึกษา พิธีมอบโล่ “ปรีดี พนมยงค์” แก่นักศึกษาดีเด่น และพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษา “ทุนปาล พนมยงค์” พร้อมทั้งการขับร้องเพลงประสานเสียงโดยชุมนุมขับร้องประสานเสียงแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้ดำเนินรายการเสวนาได้ถามถึงประเด็น นายกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่อาจจะดูดกลุ่มนักการเมือง

โดย ท๊อป วราวุธ ชาติไทยพัฒนา ตอบว่า ไม่เคยโดนดูด และไม่ดูดใคร แม้ดินกลบหน้าผมก็ไม่ออกจากชาติไทยพัฒนา แต่ถ้านายกฯเข้ามาตามระบบ ผ่านการเลือกตั้ง ก็สนับสนุน อยู่ๆลอยมาเลยผมไม่สนับสนุน

ด้าน ดร.รัชดา ธนาดิเรก จากพรรคประชาธิปัตย์ ตอบว่าไม่นิยมการดูด การดูดไม่ได้เลือกเลย มั่วไปหมด ขัดต่ออุดมการณ์ ประชาธิปไตย ดิฉันไม่เชื่อว่าคุยเรื่องบ้านเมือง แต่จะคุยกันเรื่องกี่ที่นั่งมากกว่า ตนเองมาจากพรรคประชาธิปัตย์ ขอสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกฯ

นางสาวขัตติยา สวัสดิผล จากพรรคเพื่อไทย ตอบว่า ดูดแต่ของเหลว ถ้าเราเป็นอะไรที่เข้มแข็งก็ดูดไม่ได้ ดูดได้แต่ของเสีย การถูกดูดและดูดได้ก็เหมือนดูถูกประชาชน ตนจึงไม่สนับสนุน ประยุทธ์ เป็นนายกฯ เพราะประยุทธ์เกิดในทางการเมืองด้วยเผด็จการ

และนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ จากพรรคอนาคตใหม่ ตอบเป็นคนสุดท้ายว่า ความคิดเห็นต่างเป็นเรื่องปกติของประชาธิปไตย ทำให้เราเห็นชัดว่าใครทรยศต่อจรรยาบรรณนักการเมือง ถ้าไม่มีประชาธิปไตยเราจะไม่มีอาชีพนักการเมือง ซึ่งระบอบทุกวันนี้ปกคลุมคนให้กลัว สิ่งที่เราต้องการอย่าไปฝากอนาคตไว้ที่ใคร เพราะเป็นเรื่องของเราทุกคน ไม่ว่าใครถ้าไม่มาตามวิถีทางประชาธิปไตย เราก็ไม่เอา

อย่างไรก็ตาม รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2477 เดิมชื่อ “มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง” (มธก.) สถานการศึกษาที่ถูกจัดตั้งโดย “ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์” ซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ ขณะนั้น

โดยให้การศึกษาในวิชากฎหมายเป็นหลัก เพื่อสร้างให้กฎหมายเป็นดั่งกรอบค้ำจุนสังคมทดแทนการตัดสินใจของผู้มีอำนาจ และขยายฐานประชาธิปไตยให้กับประชาชน ตามแนวทางในการพัฒนาประเทศ ของ ศ.ดร.ปรีดี ที่ต้องการให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค โดยในวันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี มธ. จะจัดงานวันปรีดี พนมยงค์ขึ้น

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ที่ ศ.ดร.ปรีดี มีต่อประเทศชาติและมธ. อาทิ การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 3 สมัย การดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของประเทศและผู้ก่อตั้ง มธ. รวมถึงเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ที่ ศ.ดร.ปรีดี ต้องการให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย ประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย มีสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาค