ข่าวภูมิภาค ข้าว ข้าวสาร ชาวนา วันพืชมงคล หว่านข้าว

ชาวนาถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวหว่านบนแปลงนา

Home / ข่าวทั่วไป / ชาวนาถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวหว่านบนแปลงนา
ชาวนา จ.พระนครศรีอยุธยา ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวหว่านบนแปลงนา

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้บ้านเทโพ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายไพรัช เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายก อบต.สามเรือน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พี่น้องชาวบ้าน เกษตรกร ได้ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและพุทธาภิเษกเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวมงคลบนแปลงนาของเกษตรกร เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการเริ่มฤดูเพาะปลูกข้าวของเกษตรกร และเป็นสิริมงคลในวันพืชมงคล

โดยงานในงานนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานในพิธี ได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าวจากหาบเงินหาบทอง ที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกแล้ว หว่านลงบนแปลงนาข้าวของเกษตรกร เพื่อเป็นปฐมฤกษ์ส่งสัญญาณไปถึงเกษตรกรชาวนา ชาวสวน ให้เตรียมเมล็ดพันธุ์พืชเข้าสู่ฤดูฝนให้เริ่มไถหว่านเพาะปลูก ให้ผลผลิตผลิดอกออกผลอย่างสมบูรณ์ ไร้ศัตรูพืช และขายได้ราคา จากนั้นได้ร่วมกันปักหุ่นไล่กา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่ใช้สำหรับเฝ้าคุ้มครองดูแลเมล็ดพันธุ์ที่เพาะปลูก ที่นับวันจะหาดูได้ยากขึ้น

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ กล่าวว่า ประเพณีทำบุญตักบาตรวันพืชมงคล เป็นสิ่งที่ชาวบ้านตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน ได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ หลังจากทำบุญตักบาตรแล้วถือเป็นฤกษ์ดีในการเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการเพาะปลูก

โดยจะถือจอบ ถือเสียม ฟันสับบนแปลงนาข้าว แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์พอเป็นพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันพืชมงคลนั่นเอง โดยมองว่าในปีนี้น้ำและดินในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบกับปีที่ผ่านมาจังหวัดฯ มีการดำเนินโครงการปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง ทำให้สภาพพื้นที่นาดีขึ้นกว่าเดิม จึงคาดว่า ในปีนี้เกษตรกรจะได้รับผลผลิตข้าวที่ดีขึ้น