คัดค้านผู้ว่ากทม.ดูแลหอศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ หอศิลป์

เครือข่ายศิลปิน ยื่นหนังสือถึง ‘ประยุทธ์’ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารหอศิลปฯ

Home / ข่าวทั่วไป / เครือข่ายศิลปิน ยื่นหนังสือถึง ‘ประยุทธ์’ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารหอศิลปฯ
เครือข่ายศิลปิน และภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม ยื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านผู้ว่ากทม. บริหารดูแลหอศิลปฯ

เครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปวัฒนธรรม ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ระงับและไม่ให้กรุงเทพฯ ยึดคืนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไปบริหารเอง

นายจุมพล อภิสุข เครือข่ายศิลปินและภาคประชาสังคมศิลปะวัฒนธรรม กล่าวว่า เครือข่าย ไม่เห็นด้วยกรณีที่พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนปัจจุบัน ระบุว่า การบริหารจัดการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ไม่มีประสิทธิภาพ โดยจะเข้าไปบริหารงานเอง ถือเป็นการกระทำผิดต่อปฏิญาณที่ให้ไว้ในปี 2548 ในสมัยนายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ดำรงตำแหน่ง ที่มีปฏิญาณร่วมกันว่า ให้หอศิลปฯ บริหารราชการโดยมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ มีกรรมการบริหารที่เป็นตัวแทนจากศิลปิน นักวิชาการ และผู้เชี่ยวด้านการจัดการศิลปวัฒนธรม มีกรุงเทพมหานคร สนับสนุนงบประมาณ

ทั้งนี้ มองว่ากรุงเทพมหานคร ไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการหอศิลปฯ ทางเครือข่าย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี ระงับแนวคิดของ พล.ต.อ.อัศวิน โดยด่วน อย่างไรก็ตาม แม้ที่ผ่านมางบประมาณสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร จะมีข้อจำกัด แต่ทางมูลนิธิ ก็สามารถหาเพิ่มเติมได้ ปีละ 40 ล้านบาท อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุด เมื่อปี 2560 มีคนไปเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากถึง 1,700,000 คน