ข่าวภูมิภาค คอร์รัปชั่น ทุจริต ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง โกงเงินคนคน

สั่งย้าย!! ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน

Home / ข่าวทั่วไป / สั่งย้าย!! ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ตรัง พร้อมตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน
สั่งย้าย ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เปิดทาง สำนักงาน ป.ป.ท. เข้าตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 15 พ.ค. 61 จากกรณีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ทั่วประเทศของ ปปท. และพบว่าหลายจังหวัดมีการทุจริตเงินคนจนเกิดขึ้น ในส่วนของจังหวัดตรัง ล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีคำสั่งย้าย นายรนชัย สารรัตน์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ไปเป็นนิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ และให้นางมณีวรรณ วรรณภักดิ์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.ชัยภูมิ หลังจากเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นายพิชัย เทพี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ถูกโยกย้ายไปเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ และมีนายภักดี พวงจิตร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปางมารับตำแหน่ง

ทางด้านนายสัญชาติ อุปนันท์ชัย ผู้อำนวยการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ท. กล่าวว่า (ทางโทรศัพท์) กรณีการย้ายนายรนชัย สารรัตน์ ผอ.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตรัง ไปเป็น นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นการโยกย้าย หลัง ปปท.มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้ลงพื้นที่ไต่สวนข้อเท็จจริงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทุจริตเงินคนจนทั้งหมดของจังหวัดตรัง เพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานและตัวบุคคลได้อย่างตรงไปตรงมา ทั้งนี้ทางคณะอนุกรรมการไต่สวนจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดตรังในเร็วๆนี้