กสทช. ข่าวMono29 อย. อาหารเสริม เครื่องสำอาง โฆษณาผิดกฎหมาย โฆษณาเกินจริง

อย.-กสทช. สั่งระงับโฆษณาผิดกฎหมาย 29 ช่อง

Home / ข่าวทั่วไป / อย.-กสทช. สั่งระงับโฆษณาผิดกฎหมาย 29 ช่อง
อย.-กสทช. สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาผิดกฎหมาย ทั้งอาหารและเครื่องสำอาง 29 ช่องโทรทัศน์ 1 สถานีวิทยุ และ 10 เว็บไซต์

นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงาน กสทช.

ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายการและโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย ทั้งทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และเว็บไซต์ ที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 4 -11 พฤษภาคมที่ผ่านมา รวมทั้งหมด 6 ครั้ง

โดยพบว่ามีโฆษณาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายทางสถานีโทรทัศน์ 29 ช่องรายการ มีทั้งช่องที่เป็นทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียมและเคเบิ้ลทีวี ทางสถานีวิทยุ 1 สถานี และเว็ปไซต์ทั้งหมด 10 URL

สำหรับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบความผิด คือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีการโฆษณาว่ารักษาโรคได้ ซึ่งเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง ถือเป็นการสื่อข้อความที่เป็นเท็จ ส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีการโฆษณาทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง จึงได้สั่งระงับการออกอากาศโฆษณาดังกล่าวทั้งหมด