กัญชา ถูกกฎหมาย

ครม. ไฟเขียว! ปลดล็อค ‘กัญชา’ ให้ทดลองกับคนได้เเล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / ครม. ไฟเขียว! ปลดล็อค ‘กัญชา’ ให้ทดลองกับคนได้เเล้ว
ครม. มีมติเห็นชอบร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ปลดล็อคให้ “กัญชา” ซึ่งจัดอยู่ในยาเสพติดประเภท 5 สามารถศึกษาวิจัยในคนได้

วันนี้ (15 พ.ค. 61) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีมติเห็นชอบโดยร่างกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 3 ฉบับ หนึ่งในนั้นคือ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่มีการเสนอแก้ไขสาระสำคัญเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติด

โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดมีหน้าที่และอำนาจกำหนดมาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย แบ่งประเภทของยาเสพติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท และแบ่งประเภทของวัตถุออกฤทธิ์ออกเป็น 4 ประเภท กำหนดการอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ซึ่งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขออนุญาต การอนุญาต และการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือประกาศ

การผ่านร่างกฎหมายนี้เป็นประเด็นสำคัญที่มีการจับตา เนื่องจากกัญชา ซึ่งเป็นสารเสพติดประเภท 5 จากที่เคยมีการอนุญาตให้สามารถปลูก สกัด และทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ ยกเว้นการเสพ ทำให้ไม่สามารถวิจัยในคนได้ เมื่อ ครม.ผ่านร่างกฎหมายนี้ ก็จะทำให้สามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในคนได้

นอกจากนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดมาตรการควบคุมพิเศษในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหาและควบคุมยาเสพติด โดยกำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ส. อาจกำหนดพื้นที่ในการทดลองเพาะปลูกพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด

ด้านเลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวว่า เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายฉบับนี้ นอกจากกัญชาแล้ว จะทำให้ยาเสพติดประเภท 5 ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น กัญชง กระท่อม ฝิ่น สามารถศึกษาวิจัยทางการแพทย์ในคนได้