กรมการขนส่งทางบก ร้องเรียน ร้องเรียนแท็กซี่ แท็กซี่

เผยข้อร้องเรียน Top HIT ของแท็กซี่ กรมการขนส่งแนะใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นติชม

Home / ข่าวทั่วไป / เผยข้อร้องเรียน Top HIT ของแท็กซี่ กรมการขนส่งแนะใช้ผ่านแอพพลิเคชั่นติชม
กรมการขนส่งทางบก เผยข้อร้องเรียนยอดฮิตของแท็กซี่ แนะผู้โดยสารประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการแท็กซี่ได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in Plus  

แฟนเพจ กรมการขนส่งทางบก โพสต์ข้อความเผยถึงข้อร้องเรียนยอดฮิตของแท็กซี่ อ้างจากข้อมูลการร้องเรียนในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560

กรมการขนส่งทางบก เผยว่า “แท็กซี่” เป็นหนึ่งในรถโดยสารสาธารณะที่คู่กับชีวิตคนเมือง และมียอดผู้ใช้บริการสูงเป็นอันดับต้นๆ ไม่แพ้ขนส่งสาธารณะประเภทอื่นๆ แต่ขณะเดียวกันก็เป็นรถสาธารณะที่มีข้อร้องเรียนสูงที่สุดด้วยเช่นเดียวกัน จากข้อมูลการร้องเรียนในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2560 นั้นพบว่า มีผู้ร้องเรียนแท็กซี่มากถึง 12,900 เรื่อง จากการร้องเรียนปัญหาการให้บริการรถโดยสารสาธารณะรวมทั้งสิ้น 18,366 เรื่อง และข้อร้องเรียน Top HIT ของแท็กซี่ 5 อันดับแรกๆ ก็คือ

  1. ปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร พบว่ามีจำนวนสูงกว่า 25% จากข้อร้องเรียนหมวดอื่นๆ ซึ่งปัจจัยที่คนขับรถมักพูดถึงก็มาจากหลายสาเหตุทั้งการจราจรที่ติดขัดมากในบางเส้นทางจนแท็กซี่ไม่พร้อมจะเข้าไปเผชิญรถติด เข้าไปแล้วผู้โดยสารทิ้งรถ แท็กซี่ก็ยังติดอยู่บนท้องถนนทำให้ไม่คุ้มต้นทุน หรืออาจเป็นเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยและผู้โดยสารก็ไม่รู้จักเส้นทาง ขณะที่ผู้โดยสารเองก็จะพบกับเรื่องรถไม่อยากวิ่งข้ามเขต เรียกเหมาแทนการกดมิเตอร์ รถติดเวลาส่งรถ รถติดเติมแก็ส เป็นต้น
  2. ความปลอดภัยและมารยาทในการขับรถ เป็นอีกหนึ่งข้อร้องเรียนรองลงมา โดยเฉพาะผู้หญิงที่โดยสารรถแท็กซี่คนเดียว และอาจพบเจอคนขับรถที่ไม่มีมารยาท แต่งกายไม่สุภาพ บ่นด่าการจราจร/การเมือง แทะโลมผู้โดยสารด้วยวาจา ไปจนถึงการลวมลามทางสายตา และการวางยา ข่มขืน ขณะที่ผู้โดยสารชายที่เดินทางไปเส้นทางเปลี่ยวก็อาจไม่ปลอดภัยจากการปล้นชิงทรัพย์
  3. ค่าโดยสาร ผู้โดยสารอาจเห็นว่ามิเตอร์ขึ้นเร็วผิดปกติ แท็กซี่บางรายไม่กดมิเตอร์และเรียกเหมา หรือบางรายอาจขอค่าโดยสารเพิ่มพิเศษในเส้นทางรถติด หรือเส้นทางไกล
  4. มารยาทและวินัยจราจร เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พบเห็นกันเป็นประจำ และเป็นที่เอื้อมระอาของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
  5. ข้อร้องเรียนอื่นๆ อาทิ ความสะอาด สภาพรถ ความคุ้นเคยเส้นทาง ฯลฯ ซึ่งประเด็นย่อยๆ นี้ก็เป็นข้อร้องเรียนที่สายด่วน 1584 ของกรมการขนส่งทางบกรับเรื่องไว้เพื่อดำเนินการต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้โดยสารเอง ปัจจุบันก็มีอีก 1 ช่องทางเพื่อประเมินผลความพึงพอใจการใช้บริการแท็กซี่ได้ง่ายๆ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT Check in Plus ที่กรมการขนส่งทางบกพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเก็บข้อมูลการให้บริการแท็กซี่และนำมาปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ ซึ่งผู้โดยสารสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ง่ายๆ ที่ App Store หรือ Play Store และพิมพ์คำว่า DLT Check in Plus สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1584