วินประท้วง วินมอเตอร์ไซค์ แกร็บไบค์

ขนส่งเรียก ‘แกร็บไบค์’ เข้ารับทราบข้อกฎหมาย ย้ำฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งเรียก ‘แกร็บไบค์’ เข้ารับทราบข้อกฎหมาย ย้ำฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
ขนส่งเรียก ‘แกร็บไบค์’ เข้ารับทราบข้อกฎหมาย ย้ำฝ่าฝืนมีโทษสูงสุดทุกกรณี

นายจงรักษ์ กิจสำราญกุล รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยหลังการประชุม คณะกรรมการจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร่วมกับผู้แทนวินรถจักรยานยนต์สาธารณะแล้ว เบื้องต้น จะเรียกผู้ให้บริการ แกร็บไบค์ เข้ารับทราบข้อกฎหมายที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ย้ำต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะถูกกฎหมาย (ป้ายเหลือง) หากพบการฝ่าฝืน ลงโทษหนักสูงสุดทุกกรณี

สำหรับกรณีกลุ่มรถจักรยานยนต์สาธารณะเรียกร้องให้มีการควบคุมการให้บริการแอพพลิเคชั่นสำหรับเรียกรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลนั้น คณะกรรมการฯ อยู่ในระหว่างการประสานงานกับผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นให้เข้าหารือ เพื่อชี้แจงกฎระเบียบ และข้อกฎหมายในการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้ง ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม ซึ่งรวมทั้งผู้บริหาร แกร็บ แอพพลิเคชั่น ที่ มณฑลทหารบกที่ 11 ด้วย

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ตรวจสอบการให้บริการรถจักรยานยนต์ที่สามารถนำมารับส่งผู้โดยสารได้ต้องจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะเท่านั้น และผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมและศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ ใช้เสื้อวินที่แสดงบัตรประจำตัวและหมายเลขประจำตัวที่ถูกต้องตรงกัน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจการขนส่งทางบก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่เทศกิจกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจสอบการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง

กรมการขนส่งทางบก อยากขอความร่วมมือประชาชนเลือกใช้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการและได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย ซึ่งกรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเข้มงวดกวดขันการให้บริการรถจักรยานยนต์สาธารณะในระบบที่จดทะเบียนถูกต้อง หากให้บริการไม่เป็นธรรม เอาเปรียบผู้โดยสาร เรียกเก็บอัตราค่าโดยสารเกินอัตราที่ทางราชการกำหนด ลงโทษหนักสูงสุดทุกกรณี ผิดซ้ำซากพักใช้-เพิกถอนใบอนุญาตขับรถ

 

ที่มา JS100